Akademickie Studium Policealne Wincentego Pola w Lublinie

Akademickie Studium Policealne jest kontynuacją Prywatnych Szkół im. Wincentego Pola powstałych w 1994 roku.
Założycielem Studium jest Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, kształcąca młodzież w języku polskim i angielskim na studiach licencjackich /I stopień/, magisterskich /II stopień/ i podyplomowych. Zajęcia w Akademickim Studium prowadzone będą w laboratoriach Uczelni w większości przez nauczycieli akademickich WSSP.

Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i zaocznym.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej; realizuje program MEN.

 

STUDIUM CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

technik usług kosmetycznych ASP WP
technik administracji ASP WP

ZASADY REKRUTACJI
SŁUCHACZEM STUDIUM MOŻE BYĆ ABSOLWENT SZKOŁY ŚREDNIEJ,
KTÓRY DO 20 SIERPNIA:

  • złoży wypełniony arkusz podania do studium,
  • dołączy 3 zdjęcia legitymacyjne,
  • przedstawi oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (tylko dla kandydatów – technik usług kosmetycznych).
Czcionka / Font
Kontrast / Contrast