Podyplomowe Studia ARTETERAPIA adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na dowolnym kierunku.

Absolwenci wyższych studiów magisterskich bądź równorzędnych, a w szczególności nauczyciele szkół powszechnych i specjalnych oraz pedagodzy, psycholodzy, artyści, lekarze, pielęgniarki i terapeuci, którzy w swej pracy odczuwają potrzebę stosowania elementów terapii sztuką.

Studenci otrzymują przygotowanie do prowadzenia terapii w zakresie twórczości plastycznej. Powinni mieć umiejętność wstępnego diagnozowania, podejmowania i rozwiązywania problemów wychowawczych oraz rehabilitacyjnych. Swoje umiejętności i kompetencje mogą wykorzystywać w przedszkolach, szkolnych świetlicach terapeutycznych, zakładach leczniczych, także w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, hospicjach, szpitalach i poradniach bólu. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują formalne kwalifikacje do pracy w tego rodzaju instytucjach.
Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie oraz WSSP im. W. Pola w Lublinie. Kierownikiem merytorycznym studiów jest prof. dr hab. Janusz Kirenko, a autorem programu dr Ewa Niestorowicz.

Studia trwają 3 semestry

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Arteterapia

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

 • Lublin:
  Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
  Biuro Rekrutacji – pok. nr 48 /I piętro/
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  tel.  81 448 08 20, 81 740 72 40 w.30
  rekrutacja@wssp.edu.pl