Podyplomowe Studia ARTETERAPIA adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na dowolnym kierunku.

Absolwenci wyższych studiów magisterskich bądź równorzędnych, a w szczególności nauczyciele szkół powszechnych i specjalnych oraz pedagodzy, psycholodzy, artyści, lekarze, pielęgniarki i terapeuci, którzy w swej pracy odczuwają potrzebę stosowania elementów terapii sztuką.

Studenci otrzymują przygotowanie do prowadzenia terapii w zakresie twórczości plastycznej. Powinni mieć umiejętność wstępnego diagnozowania, podejmowania i rozwiązywania problemów wychowawczych oraz rehabilitacyjnych. Swoje umiejętności i kompetencje mogą wykorzystywać w przedszkolach, szkolnych świetlicach terapeutycznych, zakładach leczniczych, także w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, hospicjach, szpitalach i poradniach bólu. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują formalne kwalifikacje do pracy w tego rodzaju instytucjach.
Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie oraz WSSP im. W. Pola w Lublinie. Kierownikiem merytorycznym studiów jest prof. dr hab. Janusz Kirenko, a autorem programu dr Ewa Niestorowicz.

Studia trwają 3 semestry

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Arteterapia

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08