Celem studiów jest uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie oligofrenopedagogiki – przygotowują słuchaczy do prowadzenia edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia umożliwiają również uzyskanie kompetencji i kwalifikacji pedagogicznych w zakresie pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych.

Adresat:
Studia przeznaczone dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Organizacja studiów:
Studia trwają – trzy semestry (350 godzin), zjazdy co dwa tygodnie (sobota-niedziela)
Koszty:
Czesne za semestr: 1 300 zł

STUDIA PODYPLOMOWE

Oligofrenopedagogika

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08