Fizjoterapia

Fizjoterapia jest zawodem medycznym polegającym na udzielaniu kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie usprawniania, profilaktyki i przywracania zdrowia. Uczelnia posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu fizjoterapeutów. Kładziemy szczególny nacisk na zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej. Przy czym stale doskonalimy ofertę edukacyjną, aby wyposażyć studentów w wiedzę medyczną, ale także przekazać nowoczesną metodykę z zakresu fizjoterapii.

Jednolite studia magisterskie

Studenci podczas studiów fizjoterapii nabywają umiejętność przywracania optymalnej czynności ruchowej w zakresie doboru odpowiednich procedur fizjoterapeutycznych dostosowanych do utrwalonych niesprawności i zespołów chorobowych. Program nauczania na kierunku fizjoterapia spełnia wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Uczelnia obok przedmiotów kształcenia zawodowego i kierunkowego, 30% ogólnej liczby godzin realizuje w formie modułów fakultatywnych. Podczas studiów studenci zdobywają m.in. umiejętności w zakresie nowoczesnych form terapii manualnej (Kinesiotaping), odnowy biologicznej w sporcie (Masaż sportowy, Odżywianie w sporcie, Techniki relaksacyjne). W celu zwiększenia szans naszych absolwentów na rynku pracy Uczelnia organizuje w toku studiów certyfikowane kursy i szkolenia obejmujące nowoczesne metody fizjoterapii. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, zajęciach specjalistycznych w języku angielskim, studiach i stażach w zagranicznych uczelniach (program Erasmus).

Uczelnia posiada własne Akademickie Centrum Fizjoterapii, funkcjonujące na podstawie umowy z NFZ. Ośrodek wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny, pełni rolę miejsca zajęć klinicznych i praktyk dla studentów, a także stanowi miejsce badań naukowych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodkach sportowych, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, a także prowadzenia działalności na własny rachunek.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

Uzyskany tytuł: magister

ECTS: 300

Język wykładowy:

– polski

– angielski

UWAGA!

Wejście w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty  (Ustawa z dnia 25.09.2015) wprowadza istotne zmiany w systemie kształcenia obecnych i przyszłych fizjoterapeutów.  Zakłada ona, że przyszły fizjoterapeuta powinien mieć ukończone jednolite  studia magisterskie. Na wniosek Wiceministra Zdrowia,  została przyjęta poprawka przewidująca, że fizjoterapia będzie kierunkiem studiów jednolitych magisterskich, a więc pięcioletnich już od 01.10.2017 r.

 

Rekrutacja trwa !

Studia magisterskie (II stopnia)

Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia dają uprawnienia do podjęcia studiów doktoranckich oraz specjalizacji z zakresu fizjoterapii.  Absolwenci posiadają umiejętności wykorzystania diagnozy lekarskiej w planowaniu i kontrolowaniu efektywności procesu rehabilitacji, kierowaniu zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzaniu placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną. Absolwenci są kompetentni do prowadzenia szkoleń zawodowych w zakresie procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.  Program nauczania na kierunku fizjoterapia spełnia wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Podczas zajęć studenci zdobywają umiejętności w zakresie m.in. nowoczesnych technik neurorozwojowych (PNF, NDT, Bobath) oraz form wspomagających rehabilitację np. dogoterapia i hipoterapia. Główny nacisk w procesie nauczania położony jest na zajęcia praktyczne, umożliwiające także weryfikację pozyskanej wiedzy teoretycznej. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, zajęciach specjalistycznych w języku angielskim oraz studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.

Uczelnia posiada własne  Akademickie Centrum Fizjoterapii, funkcjonujące na podstawie umowy z NFZ. Ośrodek ten wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny, pełni on rolę miejsca zajęć klinicznych dla studentów, a także stanowi bazę dla badań naukowych.

Absolwenci przygotowani są do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie wyższym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Uzyskany tytuł: magister

ECTS: 120

Język wykładowy:

– polski

– angielski

Rekrutacja trwa !