Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza
im. Wincentego Pola w Lublinie
ul. Choiny 2
20-816 Lublin
tel. (81) 740-72-40
e-mail: info@wssp.edu.pl

NIP 712-26-05-305

Konto bankowe Uczelni:
Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Lublinie

10 1500 1520 1215 2002 9435 0000

 

Konto bankowe do wpłat za studia podyplomowe i kursy:
ING Bank Śląski S.A. O/Lublin

17 1050 1953 1000 0023 6555 7780

Dziekanat dla kierunków:
Filologia angielska
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Pokój nr 42
tel.: 81 740 25 08
e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl

Dziekanat dla kierunków:
Kosmetologia
Fizjoterapia
Pokój nr 60
tel.: 81 740 25 39
e-mail: wfiz@wssp.edu.pl

Biuro Studiów Anglojęzycznych

Pokój nr 43
tel.: 81 740 25 04
e-mail: infoenglish@pol.edu.pl

Tok studiów

Dział Praktyk Studenckich

tel.: 81 740 25 07

Pokój 73

Biuro rekrutacji

tel.: 81 740 25 47

Pokój 26

Kwestura

tel./fax 81 740 25 20

Pokój 71

e-Learning

tel.: 81 740 72 40 wew.38

Pokój 72A

Dział Kadr

tel.: 81 740 72 40 wew. 37

e-mail: kadry@wssp.edu.pl

Pokój 73

Dział Marketingu

tel.: 81 740 25 07 wew. 26

Pokój 45

Drukarnia Akademicka

tel.: 81 469 15 34

Akademickie Centrum Fizjoterapii

tel.: 81 469 17 12

Biuro Karier i Współpracy z Zagranicą
Program Erasmus+

tel.: 81 740 72 40