Nie przegap promocji !!!

W roku akademickim 2017/2018 obowiązują następujące zniżki i bonifikaty dla studentów studiów I i II stopnia:

 

Zapisz się do 31 lipca 2017 r.
(Polacy)

Kandydat na studia, który zapisze się do 31 lipca 2017 r. i wpłaci opłatę rekrutacyjną uzyska  bonifikatę w wysokości opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest jednorazowa i bezzwrotna.

Całkowicie BEZPŁATNE studia stacjonarne I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja z lingwistyką stosowaną oraz filologia angielska z lingwistyką stosowaną w ramach projektu finansowanego ze środków UE – POLCamp. Międzynarodowy Program Kształcenia WSSP w Lublinie (Polacy) – Liczba miejsc ograniczona!

W ramach finansowanego ze środków UE projektu POLCamp. Międzynarodowy Program Kształcenia WSSP w Lublinie, studenci Polacy mają możliwość studiowania  bezpłatnie na kierunkach: Turystyka i rekreacja z lingwistyką stosowaną (z j. hiszpańskim lub mandaryńskim) oraz Filologia angielska z lingwistyką stosowaną (z j. hiszpańskim lub mandaryńskim) – (ścieżka przedmiotów podstawowych – polskojęzyczna). Ponadto kandydaci nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej.

 

Dofinansowane studia stacjonarne I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja z lingwistyką stosowaną oraz filologia angielska z lingwistyką stosowaną w ramach projektu finansowanego ze środków UE – POLCamp. Międzynarodowy Program Kształcenia WSSP w Lublinie (cudzoziemcy) – Liczba miejsc ograniczona!

W ramach finansowanego ze środków UE projektu POLCamp. Międzynarodowy Program Kształcenia WSSP w Lublinie, studenci cudzoziemcy mają możliwość studiować na studiach dofinansowanych ze środków UE: Turystyka i rekreacja z lingwistyką stosowaną (z j. hiszpańskim lub mandaryńskim) oraz Filologia angielska z lingwistyką stosowaną (z j. hiszpańskim lub mandaryńskim). Ponadto kandydaci nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej. Dodatkowo cudzoziemcy uzyskają grant na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia przez cały okres studiów.

 

 

Bezpłatny II semestr studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja (Polacy, cudzoziemcy z Kartą Polaka)

W roku akademickim 2017/2018 kandydaci na studia stacjonarne I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja otrzymują bonifikatę w wysokości czesnego za II semestr studiów.

 

Zniżka rodzinna
(Polacy, cudzoziemcy z Kartą Polaka
)

Studenci, którzy studiują jednocześnie (równolegle) na studiach I lub II stopnia, jeśli pozostają wobec siebie w stosunku pokrewieństwa (rodzice i dzieci, rodzeństwo, w związku małżeńskim, otrzymują zniżkę rodzinną. Zniżka rodzinna w wysokości 30 % czesnego za I rok studiów przysługuje studentowi, który w roku akademickim 2017/2018 rozpoczyna studia w WSSP.

 

Nie musisz wyjeżdżać z Polski, żeby studiować w języku angielskim!
Zniżka na studiach w języku angielskim
(Polacy)

Dla kandydatów na studia obywateli z Polski opłata rekrutacyjna na studia w języku angielskim oraz w ramach Programu 2+1 jest w tej samej wysokości jak na studia w języku polskim.

Studia II stopnia

  • Fizjoterapia – 100 zł
  • Turystyka i rekreacja – 100 zł

Studia I stopnia

  • Kosmetologia – 100 zł
  • Turystyka i rekreacja – 100 zł
  • Wychowanie fizyczne – 100 zł

Studia jednolite magisterskie

  • Fizjoterapia – 200 zł

 

W roku akademickim 2017/2018 Polacy – kandydaci na studia w języku angielskim  otrzymują zniżkę w wysokości 50% czesnego za cały okres studiów.

 

Szkoły objęte umową patronacką
(Polacy)

W ramach umowy patronackiej absolwenci szkół objętych patronatem otrzymują zniżkę w wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz 10 % zniżkę w opłacie czesnego za I rok studiów.

 

Szkoły objęte patronatem:

Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

Zespół Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

 

Bonifikata dla Sportowców
(Polacy)

Studenci, którzy reprezentowali naszą Uczelnię w rywalizacji sportowej w poprzednim roku akademickim otrzymują zniżkę  w wysokości 5 % czesnego za rok studiów następujący po roku mistrzostw.

 

Studiuj bez barier
(Polacy)

Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz się rozwijać?- na studiach na kierunku fizjoterapia otrzymasz zniżkę w wysokości 5% czesnego za pierwszy rok studiów oraz atrakcyjne ceny na zabiegi komercyjne w Akademickim Centrum Fizjoterapii.

 

Twoje dzieci są też dla nas ważne
(Polacy)

Jeśli Twoje dziecko jest niepełnosprawne i pozostaje na Twoim utrzymaniu (pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) otrzymasz zniżkę w wysokości 5% czesnego za każdy rok studiów.

 

Zachęć do studiowania w WSSP
(Polacy, cudzoziemcy)

Podobają Ci się studia w WSSP? Znasz kogoś kto chciałby studiować razem z Tobą? Zaproś znajomego do nas, pomóż w rekrutacji i otrzymaj zniżkę w czesnym.

Otrzymasz zniżkę w czesnym w wysokości 10% czesnego (1 osoba, natomiast przy każdej kolejnej osobie zniżka wzrasta o 5%, czyli 15% – 2 os, 20% – 3 os., 25 % – 4 os. … itd.) za drugi semestr studiów roku akademickiego 2017/2018 jeśli osoba, która z Twojego polecenia przystąpi do naszej Uczelni i będzie kontynuować naukę na studiach w roku akademickim 2017/2018 co najmniej przez 1 semestr i nie będzie zalegać w opłatach.

 

Zniżka dla studentów studiujących równocześnie na 2 kierunkach
(Polacy, cudzoziemcy)

Kandydaci przyjęci na studia w WSSP na drugi kierunek studiów uzyskają bonifikatę w wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz 30% zniżki w opłacie czesnego za drugi kierunek studiów w każdym semestrze nauki, pod warunkiem okazania indeksu z pierwszego kierunku z zaliczonym poprzednim semestrem. (Studia w języku angielskim zawsze stanowią pierwszy kierunek).

 

Zniżka dla studentów, którzy przeniosą się z innej Uczelni
(Polacy, cudzoziemcy)

Studenci, którzy przeniosą się z innej Uczelni do WSSP otrzymują zniżkę w wysokości opłaty rekrutacyjnej, po przedstawieniu aktualnej legitymacji studenckiej z poprzedniej uczelni.

 

Zniżka dla cudzoziemców absolwentów WSSP na studia magisterskie w języku angielskim
(cudzoziemcy)

Kandydaci na studia magisterskie z Ukrainy – absolwenci WSSP otrzymują zniżkę w wysokości 50 % czesnego za cały okres studiów prowadzonych w języku angielskim.

 

Kandydaci na studia magisterskie – cudzoziemcy (oprócz Ukrainy) absolwenci WSSP otrzymują zniżkę w wysokości 15 % czesnego za pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim.

Gdzie opłacać?

Kasa uczelni czynna od wt. - sb. w godz. 9:00-15:00 w pokoju nr 44. Indywidualne konta bankowe do odbioru w dziekanatach.

Kandydat uiszcza przy zapisie opłatę rekrutacyjną.

Czesne za pierwszy miesiąc (semestr) nauki opłacić można po rozpoczęciu zajęć.

Studenci jeszcze przed zapisaniem się na studia znają opłaty za cały okres studiów.

Każdy student podpisuje umowę o kształcenie z Uczelnią, wraz z załącznikiem, odnośnie odpłatności za studia.

Absolwenci WSSP sa zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Studia prowadzone w języku polskim

Kosmetologia

Studia I stopnia /licencjackie/

Opłata rekrutacyjna – 100 zł

Czesne:

studia stacjonarne – 530 zł/m-c

studia niestacjonarne – 2200 zł/sem


Fizjoterapia

Jednolite studia magisterskie (5-letnie)

Opłata rekrutacyjna – 200 zł

Czesne:

studia stacjonarne – 500 zł/m-c

studia niestacjonarne – 2200 zł/sem


Studia II stopnia /magisterskie/ (2 letnie)

Opłata rekrutacyjna – 100 zł
O zł opłaty rekrutacyjnej dla absolwentów WSSP

Czesne:

studia stacjonarne – 500 zł/m-c

studia niestacjonarne – 2200 zł/sem

Wychowanie fizyczne

Studia I stopnia /licencjackie/

Opłata rekrutacyjna – 100 zł

Czesne:

studia stacjonarne – 480 zł/m-c

studia niestacjonarne – 1900 zł/sem

Turystyka i rekreacja

Studia I stopnia /licencjackie/

Opłata rekrutacyjna – 100 zł

Czesne:

studia stacjonarne – 450 zł/m-c

studia niestacjonarne – 1700 zł/sem

UWAGA!!!

0 zł za drugi semestr na studiach stacjonarnych
dla kandydatów z Polski i cudzoziemców z kartą Polaka


Studia II stopnia /magisterskie/

Opłata rekrutacyjna – 100 zł
O zł opłaty rekrutacyjnej dla absolwentów WSSP

Czesne:

studia stacjonarne – 500 zł/m-c

studia niestacjonarne – 1950 zł/sem

Filologia angielska

Studia I stopnia /licencjackie/

Opłata rekrutacyjna – 100 zł

Czesne:

studia stacjonarne – 590 zł/m-c

studia niestacjonarne – 2200 zł/sem

Studia prowadzone w języku angielskim

Fizjoterapia

Studia I stopnia /licencjackie/

Opłata rekrutacyjna – 200 Euro

Czesne:

studia stacjonarne – 2 400 Euro/sem


Studia II stopnia /magisterskie/

Opłata rekrutacyjna – 200 Euro

Czesne:

studia stacjonarne – 2 600 Euro/sem

Kosmetologia

Studia I stopnia /licencjackie/

Opłata rekrutacyjna – 200 Euro

Czesne:

studia stacjonarne – 1800 Euro/semestr


Turystyka i rekreacja

Studia I stopnia /licencjackie/

Opłata rekrutacyjna – 200 Euro

Czesne:

studia stacjonarne – 2 200 Euro/sem


Studia II stopnia /magisterskie/

Opłata rekrutacyjna – 200 Euro

Czesne:

studia stacjonarne – 2 400 Euro/sem

Ekonomia biznesowa

Studia I stopnia /licencjackie/

Opłata rekrutacyjna – 200 Euro

Czesne:

studia stacjonarne – 2 200 Euro/sem


Wychowanie fizyczne

Jenolite studia magisterskie (5 letnie)

Opłata rekrutacyjna – 200 Euro

Czesne:

studia stacjonarne – 2 000 Euro/m-c


Program 2+1

Fizjoterapia

Studia I stopnia /licencjackie/

Opłata rekrutacyjna – 200 Euro

Czesne:

studia stacjonarne – 3 800 zł/sem


Turystyka i rekreacja

Studia I stopnia /licencjackie/

Opłata rekrutacyjna – 200 Euro

Czesne:

studia stacjonarne – 3 500 zł/sem


Wychowanie fizyczne

Studia I stopnia /licencjackie/

Opłata rekrutacyjna – 200 Euro

Czesne:

studia stacjonarne – 3 500 zł/sem