Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj:

Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego: paszport lub kartę stałego pobytu).

Świadectwo dojrzałości (jeżeli nie ukończyłaś/eś jeszcze szkoły to w ciągu 14 dni od daty otrzymania świadectwa dojrzałości dostarcz je osobiście, pocztą lub e-mailem do WSSP. W przeciwnym wypadku Twoje zgłoszenie zostanie anulowane).

W przypadku zapisywania się na studia II stopnia (magisterskie) dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jego odpis.

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji przez Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego Pola z siedzibą w Lublinie ul. Choiny 2, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia.Aby przejść dalej, prosimy o zaznaczenie poniższych zgód.