STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE


Dokumenty potrzebne do zapisu:
 • wypełniony formularz podania do rektorado pobrania:
  – podanie na kierunek fizjoterapia – pobierz
  – podanie na kierunek turystyka i rekreacja – pobierz
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
 • oryginalny odpis świadectwa dojrzałości
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy /tylko kandydaci na kierunek Fizjoterapia/ – skierowanie do pobrania
 • kopia dowodu tożsamości,
 • 3 kolorowe fotografie o wymiarach 35mm x 45mm (format jak do dowodu)

 


STUDIA I STOPNIA – LICENCJACKIE

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Dokumenty potrzebne do zapisu:

 • wypełniony formularz podania do rektorado pobrania:
  – podanie na kierunek ekonomia – pobierz
  – podanie na kierunek filologia angielska z lingwistyką stosowaną –  pobierz
  podanie na kierunek fizjoterapiapobierz
  podanie na kierunek kosmetologiapobierz
  podanie na kierunek pielęgniarstwopobierz
  podanie na kierunek turystyka i rekreacjapobierz
  podanie na kierunek wychowanie fizycznepobierz
 • oryginalny odpis świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy /tylko kandydaci na kierunki: Fizjoterapia, Kosmetologia, Wychowanie fizyczne/ –
  skierowanie do pobrania na kierunek Fizjoterapia,
  skierowanie do pobrania  na kierunek Kosmetologia,
  skierowanie do pobrania na kierunek Pielęgniarstwo,
  skierowanie do pobrania na kierunek Wychowanie Fizyczne
 • kopia dowodu tożsamości
 • 3 kolorowe fotografie o wymiarach 35mm x 45mm (format jak do dowodu)

STUDIA PODYPLOMOWE


Dokumenty potrzebne do zapisu:

 • wypełniony formularz podania do rektorapobierz
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu – kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Odnowa biologiczna – Fizjoterapia – skierowanie do pobrania
 • kopia dowodu tożsamości
 • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35mm x 45mm (format jak do dowodu)

 

Skierowanie do lekarza medycyny pracy kandydat wypełnia samodzielnie. W Lublinie badania wraz z aktualnym ubezpieczeniem zdrowotnym można wykonać bezpłatnie w:

 1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
  20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 27
  tel. /81/ 533-00-34
 2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Filia nr 2
  20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 38
  tel. /81/ 532 -72-83