Miejsca składania dokumentów oraz szczegółowe informacje

Biuro Rekrutacji w Lublinie
(biuro w gmachu głównym Uczelni)
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin

pok. 48

Biuro czynne od wtorku do soboty w godz. 8:00 – 16:00

tel.: 81 448 08 20, 81 740 72 40 w. 30

rekrutacja@wssp.edu.pl