Miejsca składania dokumentów oraz szczegółowe informacje

Biuro Rekrutacji w Lublinie
(biuro w gmachu głównym Uczelni)
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin

pok. 26

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

tel.: 81 740 25 09, 81 740 25 47, 81 740 72 40.w24

 

Punkt Rekrutacyjny we Lwowie

Kopernika 40A, Lwów, Ukraina

tel. +38 068-206-1998

 

Uwaga!
Rekrutacja za pośrednictwem punktu rekrutacyjnego we Lwowie nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.