ZARZĄDZENIE NR 141

REKTORA

WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO – PRZYRODNICZEJ
im. Wincentego Pola

w Lublinie

z dnia 01 czerwca 2016 roku

 

Na podstawie Statutu WSSP oraz Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie ustalam następującą organizację roku akademickiego 2016/2017.

 

 

§ 1

 1. Rok akademicki 2016/2017 rozpoczyna się w dniu 1 października 2016 r. i trwa do 30 września 2017 r.
 2. Okres zajęć dydaktycznych podzielony jest na dwa semestry.

 

§ 2

Semestr zimowy:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 1 października 2016 r. i trwają
do 31 stycznia 2017 r.

W okresie semestru zimowego przewidziane są:

 • od 22.12.2016 r. do 06.01.2017 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 • od 01.02.2017 r. do 15.02.2017 r. – zimowa sesja egzaminacyjna,
 • od 16.02.2017 r. do 22.02.2017 r. – przerwa międzysemestralna,
 • Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z zimowej sesji egzaminacyjnej odbywają się do 15.III.2017 r.

 

§ 3

Semestr letni:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 23 lutego 2017 r. i trwać będą
do 25 czerwca 2017 r.

W okresie semestru letniego przewidziane są:

 • od 13. 04. 2017 r. do 19. 04. 2017 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Wielkanocnych,
 • od 26. 06. 2017 r. do 09.07. 2017 r. – letnia sesja egzaminacyjna.
 • Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z letniej sesji egzaminacyjnej odbywają się 12- 26.09.2017

 

§ 4

Przerwa wakacyjna trwać będzie od 10.07. do 30.09. 2017 r.

W tym okresie przewidziane są:

 • praktyki studenckie, zgodnie z obowiązującymi planami studiów, w terminach określonych przez dziekanów wydziałów.

 

 

§ 5

Termin składania prac dyplomowych upływa dnia 15. V. 2017 r.

 

§ 6

Na kończonych specjalnościach i kierunkach studiów egzamin dyplomowy powinien odbyć się w I terminie do 22. VII. 2017 r. lub w II terminie do dnia 30. IX. 2017 r.

 

§ 7

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.2016, 02.05.2017, 16.06.2017 r.

 

§ 8

 1. Rektor może ustanowić w czasie trwania roku akademickiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 2. Zobowiązuje się dziekanów do ścisłego przestrzegania terminów przewidzianych w organizacji roku akademickiego 2016/2017.