Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu

Dziekan -dr n. med. Marian Przylepa, prof. WSSP

Prodziekan – prof. dr hab. Leopold Dolecki

Prodziekan – dr n. biol. Małgorzata Gorzel, prof. WSSP

Prodziekan – dr n. med. Małgorzata Starczyńska, prof. WSSP

Prodziekan – dr n. med. Witold Furgał, prof. WSSP

Prodziekan – dr Waldemar Jurkiewicz, prof. WSSP

 

Kierownik Katedry Fizykoterapii
dr n. med. Zbigniew Kędzierski, prof. WSSP

 

Kierownik Katedry Hotelarstwa i Gastronomii
dr hab. Rafał Nadulski, prof. WSSP

 

Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania w Turystyce i Rekreacji
prof. dr hab. Leopold Dolecki

 

Kierownik Katedry Filologii Angielskiej
prof. dr hab. Jerzy Kutnik

 

Kierownik Katedry Wychowania fizycznego
prof. dr hab. Wojciech Czarny

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie
ul. Choiny 2
20-816 Lublin

  • Dziekanat kierunków: Filologia, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne
    pok. 42, tel. 81 740 25 08, e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl
  • Dziekanat kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia
    pok. 60, tel. 81 740 25 39, e-mail: wfiz@wssp.edu.pl

Pracownicy:

Kierownik – Iwona Habdas

Małgorzata Palusińska

mgr Ewelina Drwal

mgr Izabela Gauda

Magda Futa

Dziekanaty czynne:

od wtorku do soboty
w godz. 9.00 – 14.00

Praktyki

Regulamin praktyk studenckich


Ogólne zasady przebiegu kształcenia praktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu WSSP w Lublinie


Wykaz praktyk i placówek z którymi WSSP w Lublinie podpisała umowę o organizację praktyk zawodowych w roku akademickim 2016/2017


Programy praktyk studenckich
Filologia angielska
Filologia iberyjska
Fizjoterapia
Kosmetologia – sem II, sem IV
Pedagogika specjalna
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zdrowie publiczne
– Studia podyplomowe


Zakład Praktyk Studenckich

Podpisywanie umów na praktyki studenckie:
mgr Barbara Ławicka – Stasiak, doc. WSSP

 

Wrzesień 2018 r.
każda środa (05.09, 12.09, 26.09) – 08:00 – 12:00 – bez 19.09.!!!
sobota:
22.09 – 11:00 – 12:30
29.09 – 08:30 – 12:30

Podpisywanie umów i zaliczenie praktyk dla kierunku Fizjoterapia
u dr n.med.  Krzysztofa Sokołowskiego:

DYŻURY

wtorki 14:30-15:15

sobota 15.12.2018 – 12:30-13:15

niedziela 16.12.2018 – 12:30-13:15

W celu rozliczenia praktyk, proszę pozostawiać komplet dokumentów w pokoju 73. Indeks zostanie odniesiony do Dziekanatu.


Zakład Praktyk Studenckich. Pokój nr 73 (II piętro) Tel. (+48 81) 740 25 07

Obóz sportowy

Terminy egzaminów

Terminy obron

Fizjoterapia – I stopnia – lipiec 2018 r. – pobierz

Kosmetologia – lipiec 2018 r. – pobierz

Fizjoterapia – II stopnia – aktual. 28.11.18r. – pobierz

Filologia angielska >>

Turystyka i rekreacja – I stopnia >>

Turystyka i rekreacja – II stopnia >>

Wychowanie fizyczne >>

 

Zasady pisania pracy dyplomowej

Fizjoterapia, Kosmetologia LICENCJAT – pobierz

Fizjoterapia STUDIA MAGISTERSKIE – pobierz

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej pobierz

Wychowanie fizycznepobierz

Aktualności

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu WSSP w sprawie procedury sprawdzania oryginalności prac dyplomowych (magisterskich) programem antyplagiatowympobierz

 

DOTYCZY KIERUNKÓW: FIZJOTERAPIA I KOSMETOLOGIA