UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 prof. Marta Makara – Studzińska  Psychologia kliniczna i psychoterapia  E  12.02.2017  10.00 nazwiska A – Je  77
 prof. Marta Makara – Studzińska  Psychologia kliniczna i psychoterapia  E  12.02.2017  10.40 nazwiska Ju – M  77
 prof. Marta Makara – Studzińska  Psychologia kliniczna i psychoterapia  E  12.02.2017  11.20 nazwiska N – Sk  77
 prof. Marta Makara – Studzińska  Psychologia kliniczna i psychoterapia  E  12.02.2017  12.00 nazwiska So – Ż  77
 dr Edyta Barańska  Filozofia i Bioetyka  P + wpisy  12.02.2017  13.00  28
 prof. Marta Makara – Studzińska  Psychologia kliniczna i psychoterapia  EP  24.02.2017  18.00  27

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Agnieszka Łukasik – Łagowiec  Metody specjalne fizjoterapii  28.01.2017  10.20  53
 dr Krzysztof Metera, prof. WSSP  Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji  EP  18.03.2017  18.00  28
prof. Leszek Szczepański  Medycyna fizykalna i balneoklimatologia  E  12.02.2017  11.00, nazwiska A – Kamińska  aula
 prof. Leszek Szczepański  Medycyna fizykalna i balneoklimatologia  E  12.02.2017  12.15, nazwiska Karczmarz – Pałka  aula
 prof. Leszek Szczepański  Medycyna fizykalna i balneoklimatologia  E  12.02.2017  13.30, nazwiska Pawłasek – Ż  aula
 prof. Leszek Szczepański  Medycyna fizykalna i balneoklimatologia  EP  18.02.2017  18.15  aula
 prof. Leszek Szczepański  Medycyna fizykalna i balneoklimatologia  EP  25.02.2017  18.15  aula

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz