UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr  Anna Rososzczuk  Prawo  ZP  28.01.2018  10.20  53
 dr Elwira Kosmala  Psychologia kliniczna i psychoterapia  E  03.02.2018  10.00  aula
 dr Edyta Barańska  Filozofia  P  02.03.2018  19.00  28

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 prof. Leszek Szczepański  Medycyna fizykalna i balneoklimatologia  E  11.02.2018  11.00  aula
 dr Krzysztof Metera, prof. WSSP  Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji  E  11.02.2018  9.00  aula
 dr Agnieszka Łagowiec  Metody specjalne fizjoterapii  E  04.02.2018  Osoby od A do Mas w godzinach 10.20 – 11.00

Osoby od Maz do Ż w godzinach 11.10 – 11.50

 53
 dr Agnieszka Łagowiec  Podstawy diagnostyki obrazowej  ZP  04.02.2018  12.00 – 13.30  53
 dr Krzysztof Metera, prof. WSSP  Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji  EP  24.03.2018  12.45  83
  prof. Leszek Szczepański  Medycyna fizykalna i balneoklimatologia  EP  24.02.2018  13.15  aula
 dr Agnieszka Łagowiec  Metody specjalne fizjoterapii EP  24.02.2018  13.15 – wpisy

14.15 EP

 77
 dr Agnieszka Łagowiec  Podstawy diagnostyki obrazowej  Z  24.02.2018  13.15  77
 prof. Leszek Szczepański  Medycyna fizykalna i balneoklimatologia  EP  24.03.2018  12.45  aula

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz