UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Maria Sokołowska  Metodologia badań naukowych  ZP  23.09.2017  13.15  58
 dr Magdalena Jaworska  Techniki neurorozwojowe  EP  16.09.2017  12.45 53
 dr Szymon Zmorzyński  Genetyka  EP  15.10.2017  12.45  77
 Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji  ZP  14.10.2017  12.45  28
 mgr Magdalena Gorostiza  Sport osób niepełnosprawnych  ZP + wpisy  14.10.2017  12.45  33

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz