UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Iwona Łuszczewska – Sierakowska Anatomia EP 20.09.2018 10.00 aula
dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biochemia EP 28.09.2018 11.30 28
dr Iwona Łuszczewska – Sierakowska Anatomia EP 26.09.2018 12.00 53

 
ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Jerzy Truchliński Immunologia EP 20.09.2018 10.00 s. 27
mgr Waldemar Drążyk Technologia informacyjna 20.09.2018 13.00 68

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

  ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biochemia EP 28.09.2018 11.30 28
dr Iwona Łuszczewska – Sierakowska Anatomia EP 26.09.2018 12.00 53

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Jerzy Truchliński Immunologia EP 20.09.2018 10.00 27

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz