UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Iwona Łuszczewska – Sierakowska  Anatomia  E  28.06.2018 r.  9.00  aula
 dr Witold Furgał  Fizjologia  E „0”  22.06.2018  12.00  aula
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biochemia  E „0”  20.06.2018  8.00  aula
  dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biochemia  E  29.06.2018  10.00  28
 dr Andrzej Górski  Chemia kosmetyczna  E  25.06.2018  10.00  aula
dr Anna Nadulska, prof WSSP  wpisy  02.07.2018  12.00  56 /59

 
ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Halina Zaporowska  Mikrobiologia EP – termin ostateczny !!! 14. 04.2018 8.30 77
 dr Anna Rososzczuk  Podstawy prawa pracy Z  06.06.2018  15.00  28
 dr Anna Rososzczuk  Podstawy prawa pracy  Z  28.06.2018  14.00  28
 mgr Magdalena Szyszkowska  Wizaż  wpisy  25.06.2018  9.00  5
 dr Anna Nadulska, prof WSSP  wpisy  02.07.2018  12.00  56/59
 prof. Jerzy Bełtowski  Endokrynologia  E  04.07.2018  9.00  27
 mgr Waldemar Drążyk  Technologia informacyjna  ZP – termin ostateczny  03.07.2018  13.00 – 14.00  68
 prof. Jerzy Truchliński  Immunologia  P  08. 07. 2018 ( niedziela)  12.00  33

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 prof. Kinga Borowicz – Reutt  Dermatologia estetyczna  EP  14.05.2018  12.00  81
 mgr Agnieszka Gontarz – Kasprzak  Kosmetologia stanów patologicznych  „0”  23.05.2018  8.30  53
 prof. Kinga Borowicz – Reutt  Dermatologia estetyczna  EP  28.05.2018  9.45  77
 dr hab. Joanna Matysiak  Receptura kosmetyczna  E  29.05.2018  10.00

  ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Iwona Łuszczewska – Sierakowska  Anatomia  E  30.06.2018 r.  9.00  aula
 dr hab. Joanna Matysiak  Chemia kosmetyczna  E  26.05.2018  7.45  53
 dr Witold Furgał  Fizjologia  E „0”  16.06.2018  11.15  79
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biochemia  E „0”  24.06.2018  8.00  28
 dr Anna Nadulska, prof WSSP  wpisy  02.07.2018  12.00  56/59

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 prof. Halina Zaporowska  Mikrobiologia EP – termin ostateczny !!!  14.04.2018  8.30  77
 dr Anna Nadulska  wpisy  02.07.2018  12.00  56/59
 prof. Jerzy Bełtowski  Endokrynologia  E  06.07.2018  16.00  28

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 prof. Kinga Borowicz – Reutt  Dermatologia estetyczna  EP  13.05.2018  12.00  28
 mgr Agnieszka Gontarz –  Kasprzak  Kosmetologia stanów patologicznych  „0”  27.05.2018  8.35  77

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz