UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Andrzej Górski  Chemia kosmetyczna  E „0”  21.06.2017  10.00  aula
 dr Witold Furgał, prof. WSSP  Fizjologia  EP  23.09.2017  12.00  28

 
ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof.Jerzy Bełtowski  Endokrynologia E  26.06.2017  8.30  aula
prof.Jerzy Bełtowski   Alergologia  Z  26.06.2017  8.30  aula

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

  ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Witold Furgał, prof. WSSP  Fizjologia  EP  23.09.2017  12.00  28

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 prof. Jerzy Bełtowski  Endokrynologia E  30.06.2017  16.00  aula
 prof. Jerzy Bełtowski  Alergologia  Z  30.06.2017  16.00  aula

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz