UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Małgorzata Gorzel, prof. WSSP  Biologia i genetyka  „E0”  30.01.2018  8.45  53
 dr Małgorzata Gorzel, prof. WSSP  Biologia i genetyka  E  06.02.2018  10.00  28
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka  E  14.02.2018  9.00  28
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka  E „0”  31.01.2018  11.15  aula
 dr Agata Wawrzyniak  Histologia  Z  07.02.2018  8.00  83
  dr Małgorzata Gorzel, prof. WSSP  Biologia i genetyka  EP  14.02.2018  11.0  28
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek   Biofizyka  EP  16.03.2018  15.30  53

 
ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Halina Zaporowska Mikrobiologia E 05.02.2018 8.30 77
 prof. Jerzy Bełtowski  Patofizjologia E  12.02.2018  9.00  aula
 prof. Halina Zaporowska  Mikrobiologia  EP  17.03.2018  8.30  77

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 mgr Krzysztof Styczyński, doc. WSSP  Ochrona własności intelektualnej  Z + wpisy  15.02.2018  11.00  26
 mgr Krzysztof Styczyński, doc. WSSP  Ochrona własności intelektualnej  Z – termin ostateczny + wpisy  18.02.2018  13.00  26
 prof. Kinga Borowicz – Reutt  Farmakologia  EP – termin ostateczny  07.03.2018  10.30  81

  ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Małgorzata Gorzel, prof. WSSP  Biologia i genetyka  „E0”  28.01.2018  10.20  59
 dr Małgorzata Gorzel, prof. WSSP  Biologia i genetyka  E  10.02.2018  10.00  28
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka  Z  10.02.2018  9.00  28
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka  ZP  16.03.2018  15.30  53

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 prof. Halina Zaporowska  Mikrobiologia E  10.02.2018  8.30  77
 prof. Jerzy Bełtowski  Patofizjologia E  11.02.2018  9.00  28
 prof. Halina Zaporowska  Mikrobiologia  EP  17.03.2018  8.30  77

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 mgr Krzysztof Styczyński, doc. WSSP  Ochrona własności intelektualnej  Z + wpisy  15.02.2018  11.00  26
 mgr Krzysztof Styczyński, doc. WSSP  Ochrona własności intelektualnej  Z – termin ostateczny + wpisy  18.02.2018  13.00  26
 prof. Kinga Borowicz – Reutt  Farmakologia  EP – termin ostateczny  17.03.2018  13.15  28

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz