UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Małgorzata Gorzel  Biologia i genetyka  E „0”  31.01.2017  8.00  53
 dr Małgorzata Gorzel  Biologia i genetyka  E „1”  07.02.2017  10.00  28
 dr Małgorzata Gorzel  Biologia i genetyka  E „2”  14.02.2017  10.00  28
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka  E „0”  26.01.2017  8.30  53
 dr Magdalena Toporowska  Higiena  Z  30.01.2017  15.30  aula
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka  EP  09.02.2017  12.00  aula
  dr Magdalena Toporowska  Higiena  ZP  10.02.2017  17.00  27
  dr Magdalena Toporowska  Higiena  ZP  24.02.2017  16.45  26
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka  EP  15.03.2017  8.15  81

 
ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr hab. Halina Zaporowska  Mikrobiologia  E  01.02.2017  9.00  28
 mgr Piotr Turmiński/mgr Tomasz Zawiślak  Fizjoterapia i masaż  „0”  16.12.2016  13.15  53
 prof. Jerzy Bełtowski  Patofizjologia  E  01.02.2017  11.00  28
 dr hab. Halina Zaporowska  Mikrobiologia  EP  08.02.2017  9.00 – 10.30  27
 dr hab. Halina Zaporowska  Mikrobiologia  EP  15.03.2017  8.00  59

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 mgr Krzysztof Styczyński  Ochrona własności intelektualnych  Termin ostateczny  19.03.2017  12.00  30

  ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Małgorzata Gorzel  Biologia i genetyka  E „0”  28.01.2017  7.45  53
  dr Małgorzata Gorzel  Biologia i genetyka  E „1”  12.02.2017  10.00  28
 dr Małgorzata Gorzel  Zasady opracowywania….  Z  28.01.207  7.45  53
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka  E „0”  28.01.2017  13.15  aula
 dr Magdalena Toporowska  Higiena  Z  29. 01.2017  15.50  28
 dr Magdalena Toporowska   Higiena  Z  04.02.2017  10.20  53
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka  EP  12.03.2017  16.00  77

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr hab. Halina Zaporowska  Mikrobiologia E  01.02.2017  9.00  28
 prof. Jerzy Bełtowski  Patofizjologia  E  04.02.2017  9.00  28
 dr hab. Halina Zaporowska  Mikrobiologia  EP + WPISY  08.02.2017  9.00 – 10.30  27
 dr hab. Halina Zaporowska  Mikrobiologia  EP  15.03.2017  8.00  59

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 mgr Krzysztof Styczyński  Ochrona własności intelektualnych  Termin ostateczny  19.03.2017  12.00  30

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz