Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr Andrzej Pawłowski  Krajoznawstwo i elementy kartografii turystycznej 26.09.2017 16.45 28
 dr Piotr Kondraciuk  Historia architektury i sztuki  25.09.2017  10.00  28
 prof. Rafał Nadulski  Organizacja i technika pracy w hotelarstwie i gastronomii  15.09.2017  11.15 EP

12.00 – wpisy

 28
 mgr Zdzisława Kowalska  J. angielski  21.09.2017  11.30  27
 prof. Bogusław Kaszewski  Główne problemy współczesnego świata  27.09.2017  14.00  27

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 prof. Leopold Dolecki  Geografia turystyczna  EP 26.09.2017  10.00  aula
dr Sławomir Kula Zaległe zaliczenia i wpisy 27.09.2017 11.00 – 12.30 27
 prof. Józef Grochowicz  Obsługa gości w hotelarstwie i gastronomii  29.09.2017  16.00  27
 prof. Józef Grochowicz  Towaroznawstwo i przechowywanie żywności  29.09.2017  16.00  27
 mgr Anna Cichosz  Poprawkowe zaliczenia + wpisy  12.10.2017  11.30 – 13.00  51

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 dr Bogdan Kawałko  Wykład fakultatywny  ZP + wpisy 27.06.2017  15.00  27
 dr Bogdan Kawałko  Wykład fakultatywny  12.09.2017  15.00  27
 prof. Rafał Nadulski  Zaległe egzaminy i zaliczenia  15.09.2017  11.15

12.00 – wpisy

 28
 mgr Janusz Kawałko  PR – zaległe zaliczenia + wpisy  03.10.2017  10.00  67
 mgr Anna Cichosz  Poprawkowe zaliczenia + wpisy  12.10.2017  11.30 – 13.00  51

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 prof. Rafał Nadulski  Zaległe egzaminy i zaliczenia  15.09.2017  11.15

12.00 – wpisy

 28