Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr Andrzej Pawłowski Krajoznawstwo 26.09.2018 EP 16.45 aula
mgr D. Stefanek – Langham / mgr P. Terejko PNJA – WSZYSTKIE CZĘŚCI 26.09.2018 14.00 27
prof. Bogusław Kaszewski Główne problemy współczesnego świata 24.09.2018 9.00 27
prof. Rafał Nadulski Organizacja i technika pracy w hotelarstwie i gastronomii 19.09.2018 13.00 27
mgr Joanna Paczos Atrakcyjność kulturowa Lubelszczyzny 26.09.2018 10.30 28

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr hab. Leopold Dolecki, prof WSSP Geografia turystyczna 25.09.2018 10.00 27
prof. Józef Grochowicz Obsługa gości w hotelarstwie i gastronomii 21.09.2018 10.00 27
prof. Józef Grochowicz Towaroznawstwo i przechowywanie żywności 21.09.2018 10.00 27
mgr Krystyna Repelewska Podstawy rekreacji 24.09.2018 14.00 27
mgr Waldemar Drążyk Technologia informacyjna 20.09.2018 13.00 68

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki