Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr Andrzej Pawłowski Podstawy turystyki 08.02.2018 – 1 termin + wpisy 16.45 aula
 dr Monika Hurba  Historia turystyki  i międzynarodowy ruch turystyczny  12.02.2018  16.00  aula
 mgr Dorota Stefanek – Langham / mgr Przemysław Terejko  PNJA  22.01.2018  10.00  53
dr Elżbieta Moskal Podstawy geografii fizycznej 08.02.2018 10.00 – 12.00 + od 13.00 wpisy aula
 mgr Maria Bigos  Podstawy hotelarstwa  06.02.2018  8.00  aula
 mgr Dorota Stefanek – Langham / mgr Przemysław Terejko  PNJA – poprawka  09.02.2018  10.00  26
 prof. Leopold Dolecki  Usługi i zagospodarowanie  20.03.2018  9.45  51
 dr Agnieszka Maciocha  J. polski  13.02.20158  9.45  27
 mgr Dorota Stefanek – Langham / mgr Przemysław Terejko  PNJA – poprawka  16.02.2018  10.00  27
 mgr Maria Bigos  Podstawy hotelarstwa – wpisy  27.02.2018  9.00  26

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 dr hab. Monika Stoma  Podstawy zarządzania  12.12.2017 – „0”  16.00  aula
 mgr Barbara Ławicka -Stasiak, doc. WSSP  Historia i współczesne tendencje w hotelarstwie  06.02.2018  9.45  76
 dr Monika Hurba  Historia i współczesny rynek turystyczny  14.02.2018  16.00  aula
 dr Elżbieta Moskal  Ekologia, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody  08.02.2018  12.00 – 13.00 + wpisy od 13.00  aula
 dr Agnieszka Maciocha  J. polski  13.02.2018  9.45  27
 mgr Barbara Ławicka -Stasiak, doc. WSSP  Historia i współczesne tendencje w hotelarstwie  14.02.2018  10.00  p. 73
 mgr Barbara Ławicka -Stasiak, doc. WSSP  Historia i współczesne tendencje w hotelarstwie  28.02.2018  10.00  73

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 dr hab. Yaroslav Chabanyuk  Podstawy statystyki  01.02.2018 – zaliczenie  10.30  53
 dr Grzegorz Krawczyk  Ekonomika turystyki i rekreacji  E ” 0 ” + wpisy 01.02.2018  12.45 – 13.15  28
 mgr Krzysztof Styczyński, doc. WSSP  Ochrona własności intelektualnej  Zal. + wpisy

15.02.2018

 11.00  26
 prof. Rafał Nadulski  Zaległe zaliczenia + wpisy  13.02.2018 9.00  26
 mgr Krzysztof Styczyński, doc. WSSP  Ochrona własności intelektualnej  zaliczenie – termin ostateczny + wpisy 18.02.2018  13.00  26

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki