Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 mgr D. Stefanek – Langham / mgr P. Terejko  PNJA – pisemny + ustny  21.06.2018  9.45  28
 mgr Anna Cichosz  Organizacja i technika pracy w hotelarstwie i gastronomii  11.06.2018 – poprawka  13.15  59
 mgr Anna Cichosz  Organizacja i technika pracy w hotelarstwie i gastronomii  14.06.2018 – poprawka + wpisy  11.30  82
dr Andrzej Pawłowski  Krajoznawstwo  20.06.2018 „0”  16.45  aula
 dr Andrzej Pawłowski  Krajoznawstwo  27.06.2018 – 1 + wpisy  16.454  28
 mgr Joanna Paczos  Atrakcyjność kulturowa Lubelszczyzny  11.06.2018 Osoby z nazwiskami od A do O BEZ 3 GRUPY !!!  11.30  27
 mgr Joanna Paczos  Atrakcyjność kulturowa Lubelszczyzny  20.06.2018 Osoby z nazwiskami od P do Z + 3 GRUPA !!!  11.30  27
 mgr Robert Mazur  Aktualne problemy turystyki  20.06.2018  15.00 – 16.30  aula
 dr Andrzej Pawłowski  Krajoznawstwo  26.09.2018 EP  16.45
 mgr Anna Cięszczyk  J. angielski – wpisy  29.062018  9.00  33
 dr Piotr Kondraciuk  Historia architektury i sztuki  05.07.2018 zaliczenia + wpisy  11.00  28
 prof. Rafał Nadulski  Organizacja i technika pracy w hotelarstwie i gastronomii  06.07.2018  8.15  27

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 prof. Józef Grochowicz  Obsługa gości w hotelarstwie i gastronomii  11.05.2018  13.15 (dla osób posiadających zgodę od dziekana)  79
 prof Józef Grochowicz  Towaroznawstwo i przechowywanie żywności  11.05.2018  13.15 (dla osób posiadających zgodę od dziekana)  79
 dr hab. Leopold Dolecki  Geografia turystyczna  27.06.2018  10.45  27
 mgr inż. Mirosław Sierpień  Technologia informacyjna  16.06.2018 – wpisy  9.00  dziekanat
mgr Robert Mazur  Obsługa klienta  20.06.2018  15.00 – 16.30  aula
 mgr Robert Mazur  Obsługa imprez turystycznych  20.06.2018 ( z semestru zimowego)  15.00 – 16.30  aula
mgr Krystyna Repelewska  Podstawy turystyki  22.06.2018  11.30  82
 mgr Anna Cięszczyk  J. angielski – wpisy  29.06.2018  9.00  33
 mgr Waldemar Drążyk  Technologia informacyjna  03.07.2018 – termin ostateczny  13.00 – 14.00  68

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 prof. Marian Chachaj  wykład fakultatywny  wpisy – 12.06.2018  12.15  59
 dr Sławomir Kula  wpisy  28.06.2018  12.00  dziekanat
 prof. Marian Panasiewicz  wpisy  27.06.2018  13.15  27

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki