Studia stacjonarne

 Imię i nazwisko wykładowcy  Nazwa przedmiotu Termin egzaminu Godzina egzaminu Sala Wyniki

 

 dr Krystyna Harasimiuk, prof. WSSP  Regiony turystyczne  23.06.2018  10.20  28
 mgr Robert Mazur  Międzynarodowy ruch turystyczny i jego obsługa ( z semestru zimowego)  20.06.2018  15.00 – 16.30  aula
 dr Sławomir Kula  wpisy  28.06.2018  12.00  dziekanat

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Studia niestacjonarne

 Imię i nazwisko wykładowcy  Nazwa przedmiotu  Termin egzaminu  Godzina egzaminu  Sala Wyniki

 

 dr Krystyna Harasimiuk, prof. WSSP  Regiony turystyczne  23.06.2018  10.20  28
 dr Sławomir Kula  wpisy  28.06.2018  12.00  dziekanat
 prof. Marian Panasiewicz  wpisy  27.06.2018  13.15  27

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 dr hab. Leopold Dolecki  Współczesne formy turystyki  30.06.2018  10.00  27
 mgr Robert Mazur  Podatki i ubezpieczenia ( z semestru zimowego)  20.06.2018  15.00 – 16.30  aula
 dr Sławomir Kula  wpisy  28.06.2018  12.00  dziekanat
 prof. Marian Panasiewicz  wpisy  27.06.2018  13.15  27

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki