Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr Ewa Litwiniuk Metodyka wychowania fizycznego 12.09.2017 10.00 27

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr Ewa Litwiniuk Metodyka wychowania fizycznego 12.09.2017 10.00 27
dr Stefan Litwiniuk Teoria wychowania fizycznego 12.09.2017 10.00 33
 mgr Grzegorz Popek  Gimnastyka z metodyką  30.09.2017  11.00  33

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr Ewa Litwiniuk Metodyka wychowania fizycznego 12.09.2017 10.00 27
 dr Stefan Litwiniuk  Teoria wychowania fizycznego  12.09.2017 10.00  33
 mgr Grzegorz Popek  Gimnastyka z metodyką  30.09.2017  11.00  33

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki