Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 dr Jakub Dziadkowiec  Podstawy biologii  05.02.2018 – 1 termin  11.00  77
 dr Jakub Dziadkowiec  Podstawy biologii  12.02.2018 – 2 termin  11.00  77

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 prof. Adam Wilczewski  Antropomotoryka  15.12.2017  11.30 – zaliczenie

12.15 – egzamin

 28
 dr Krzysztof Grabczuk  Elementy historii europejskiej. Historia regionu  12.02.2018  10.00  59
 mgr Albert Gola  Metodyka wychowania fizycznego  06.02.2018  11.30  83
 dr hab. Aleksy Chmiel  Zarządzanie instytucjami sportowymi i rekreacyjnymi  12.02.2018  11.00  27
 dr Sławomir Gułkowski  Biomechanika  13.02.2018  10.00  77
 prof. Adam Wilczewski  Antropomotoryka  06.02.2018 zal. + wpisy  13.00  83
 mgr Krzysztof Styczyński, doc. WSSP  Prawo i ochrona własności intelektualnej  15.02.2018  Zal. + wpisy  11.00  26
 mgr Krzysztof Styczyński, doc. WSSP  Prawo i ochrona własności intelektualnej  18.02.2018 Zaliczenie – termin ostateczny + wpisy  13.00  26
 dr hab. Aleksy Chmiel  13.03.2018 Poprawka  11.00  83

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 dr Marta Niewczas  Specjalizacja instruktorska i karate  zaliczenia + wpisy 12.01.2018  13.15  p. 10
 mgr Albert Gola  Metodyka wychowania fizycznego  06.02.2018  10.00  83
 dr hab. Aleksy Chmiel  Teoria wychowania fizycznego  12.02.2018  9.00  27
 mgr Albert Gola  Metodyka wychowania fizycznego  16.02.2018 r.  10.00  33
  dr hab. Aleksy Chmiel  13.03.2018 Poprawka  11.00  83

 

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 dr Jakub Dziadkowiec  Podstawy biologii  10.02.2018  10.00  79

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 mgr Albert Gola  Metodyka wychowania fizycznego  10.02.2018  10.00  83
  dr hab. Aleksy Chmiel  13.03.2018 Poprawka  11.00  83