Zagadnienia z fizjoterapii na licencjacki egzamin dyplomowy

Zagadnienia z zakresu fizjoterapii na egzamin dyplomowy

III rok studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne

– rok akademicki 2016/2017

 

 1. Galwanizacja twarzy w neuralgii
 1. Galwanizacja twarzy w porażeniu nerwu VII
 1. Galwanizacja stawów skroniowo-żuchwowych
 1. Prądy diadynamiczne w sinicy dłoni
 1. Prądy diadynamiczne w półpaścu strony prawej
 1. Blokada przeciwbólowa prądami diadynamicznymi w rwie kulszowej prawej kończyny
 1. Prądy Traeberta na kręgosłup ułożenie piersiowe górne
 1. Prądy Traeberta w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego lewego
 1. Prądy interferencyjne w nerwobólu nerwu strzałkowego prawego
 1. Prądy Kotza przeciwbólowo na odcinek L-S
 1. Stymulacja rosyjska na mięsień dwugłowy ramienia lewego
 1. Prądy TENS niskiej częstotliwości na nadgarstek lewy
 1. TENS BURST na kolano prawe
 1. Tonoliza zginaczy kolana lewego
 1. Laseroterapia na bliznę przedramienia lewego
 1. Laseroterapia w dyskopatii odcinka lędźwiowego
 1. Ultradźwięki  na ostrogę piętową stopy lewej
 1. Test rumieniomierzem u osoby dorosłej
 1. Naświetlanie lampą Sollux na zatoki czołowe
 1. Stymulacja punktowa kłębu kciuka prawego impulsami prostokątnymi
 1. Galwanizacja krtani,
 1. Galwanizacja podłużna w obrębie kończyn dolnych – rwa kulszowa
 1. Jonoforeza z Fastum na staw łokciowy
 1. Prądy Tens – odmiana Burst, u pacjenta z zespołem rzekomokorzeniowym kręgosłupa L-S,
 1. Prądy Nemeca na L-S
 1. Jonoforeza z olfenem lewy staw łokciowy
 1. Jonoforeza z CaCl2 krtani
 1. Jonoforeza z lignocainą staw skroniowo- żuchwowy prawy
 1. Jonoforeza z contratubekxu na bliznę przedramienia
 1. Jonoforeza z Bupivocainum -staw barkowy
 1. Jonoforeza z Fastum – dwa stawy barkowe
 1. Tens  na C
 1. Tens  na  L-S
 1. Tens  na C i lewy bark
 1. Tens  na  biodro prawe
 1. Tens  na kolano
 1. Tens na lewy i prawy staw barkowy
 1. Tens na L-S –udo prawe
 1. Tens na  mięsień dwugłowy uda
 1. DD-  na diadynamic – C – MF/ DF
 1. DD – na dwugłowy ramienia –DF/CP
 1. DD –na  L. łokieć – DF/CP
 1. DD –na  P. bark – MF/CP
 1. DD – na lewy i prawy bark – MF/LP
 1. UR – na C
 1. UR –na  L-S
 1. Pole magnetyczne n. cz. na obręcz barkową – stan ostry
 1. Pole magnetyczne n. cz. na L-S – stan przewlekły
 1. Pole magnetyczne n. cz. na kolano lewe –  stan ostry,
 1. Pole magnetyczne n. cz. na dłonie okres pod ostry RZS,
 1. Pole magnetyczne n. cz. na staw skokowy 3 dni po urazie,
 1. Pole magnetyczne n. cz. na stawy biodrowe- przewlekła koksartroza,
 1. UD na C,
 1. UD na L-S,
 1. UD na bark prawy,
 1. UD na kolano lewe,
 1. UD na staw biodrowy prawy,
 1. UD na okolicę nadkłykcia bocznego kości ramiennej,
 1. Laseroterapię na stawy nadgarstka 2J/cm²,
 1. Laseroterapię na przedział przyśrodkowy kolana lewego 4J/cm²,
 1. Laseroterapię na C 2J/cm², ,
 1. Laseroterapię na bliznę pooperacyjną na mięśniu dwugłowym uda 3J/cm²,
 1. Elektrostymulacja mięśni  zdrowych –   prądy Kotza lub Tens – mięsień prosty  brzucha
 1. Elektrostymulacja mięśni  zdrowych –   prądy Kotza lub Tens – mięsień dwugłowy ramienia
 1. Elektrostymulacja mięśni  zdrowych –   prądy Kotza lub Tens – mięsień

trójgłowy ramienia

 1. Elektrostymulacja mięśni  zdrowych –   prądy Kotza lub Tens – mięsień czworogłowy
 1. Elektrostymulacja mięśni  zdrowych –   prądy Kotza lub Tens – mięsień dwugłowy uda
 1. Elektrostymulacja mięśni porażonych – mięsnie twarzy
 1. Elektrostymulacja mięśni porażonych – prostowniki  nadgarstka
 1. Elektrostymulacja mięśni porażonych – mięsień dwugłowy  ramienia
 1. Elektrostymulacja mięśni porażonych – mięsień trójgłowy ramienia
 1. Elektrostymulacja mięśni porażonych – mięśnie strzałkowe
 1. Elektrostymulacja mięśni porażonych – mięśnie krtani
 1. Elektrostymulacja pęcherza moczowego
 1. IF 4P ból ostry staw barkowy (prądy  Nemeca)
 1. IF 4P ból chroniczny L-S (prądy  Nemeca)
 1. IF 4P świeży obrzęk kolano lewe (prądy  Nemeca)
 1. IF 4P stymulacja mięśnia czworogłowego uda (prądy  Nemeca)
 1. IF 2P ostry ból C ( technika dwupolowa)
 1. Omów metodykę wykonania diatermii krótkofalowej u pacjenta z przewlekłym zapaleniem zatok szczękowych,
 1. Omów metodykę wykonania diatermii krótkofalowej u pacjenta z porażeniem nerwu kulszowego na tle dyskopatii,
 1. Omów metodykę wykonania diatermii krótkofalowej metodą kondensatorową u pacjenta obustronną gonartrozą,
 1. Omów metodykę wykonania zabiegu sauny fińskiej,
 1. Omów metodykę wykonania parafinoterapii, scharakteryzuj  różne techniki,
 1. Omów metodykę wykonania zbiegu promieniowaniem IR u pacjenta po amputacji kończyny dolnej na poziomie uda,
 1. Omów metodykę wykonania zbiegu promieniowaniem UV u pacjenta z łuszczycą,
 1. Omów wykonanie testu biologicznego pacjenta na promieniowanie UV, dokonaj analizy uzyskanych wyników,
 1. Omów metodykę wykonania zbiegu ultradźwięków w środowisku wodnym,
 1. Omów metodykę wykonania zbiegu terapii skojarzeniowej (UD + prąd) u pacjenta z „łokciem tenisisty”,
 1. Omów metodykę wykonania zbiegu elektroultrafonoforezy,
 1. Omów metodykę wykonania zbiegu krioterapii ogólnoustrojowej – kriokomora i kriosauna,
 1. Omów metodykę wykonania zbiegu kriostymulacji miejscowej,
 1. Omów metodykę wykonania elektrodiagnostyki jakościowej u pacjenta z porażeniem nerwu promieniowego,
 1. Omów metodykę wykonania elektrodiagnostyki ilościowej u pacjenta z porażeniem nerwu strzałkowego,
 1. Omów metodykę wykonania elektrostymulacji punktowej mięśni twarzy,
 1. Omów metodykę wykonania elektrostymulacji mięśnia zdrowego, np.mięsień czworogłowy,
 1. Omów metodykę wykonania elektrostymulacji – tonolizy kończyny górnej u pacjenta po udarze mózgu ,
 1. Omów metodykę wykonania ruchomych natrysków biczowych, np. bicze szkockie,
 1. Omów metodykę wykonania zabiegów w tanku Hubbarda (wanna motylkowa),
 1. Omów metodykę wykonania suchej kąpieli kwasowęglowej,
 1. Opisz postępowanie w przypadku rażenia prądem elektrycznym,
 1. Opisz postępowanie w przypadku omdlenia pacjenta podczas zabiegu polem magnetycznym  niskiej częstotliwości.
 1. Zjawiska elektrolizy zachodzące pod elektrodami podczas wykonywania zabiegów elektroleczniczych
 1. Jak brzmi prawo Dastre-Morata ?
 1. Co to jest sauna i jaka jest zależność wilgotności do temperatury w saunie ?
 1. Omów mechanizmy termoregulacji
 1. Wymień zabiegi krioterapeutyczne i omów jeden z nich
 1. Scharakteryzuj prądy Traeberta
 1. Omów zjawisko fotosensybilizacji
 1. Teoria bramkowania w TENS –ie wysokiej częstotliwości
 1. Rodzaje prądów interferencyjnych czteropolowych
 1. Na czym polega zabieg tzw. rosyjskiej stymulacji
 1. Zjawiska niekorzystne występujące podczas terapii ultradźwiękowej
 1. Prawo Grothusa-Drapera
 1. Rodzaje prądów diadynamicznych. Scharakteryzuj prądy o działaniu   przeciwbólowym
 1. Wyjaśnij pojęcie reobaza, chronaksja, punkt motoryczny
 1. Rodzaje i technologie zaopatrzenia ortopedycznego tułowia
 1. Wskazania i rodzaje do zaopatrzenia ortopedyczno-lokomocyjnego i rehabilitacyjnego-kilka przykładów
 1. Charakterystyka zaopatrzenia ortopedycznego, ortez i środków pomocniczo- pielęgnacyjnych
 1. Niepełnosprawność i zależność dostosowań zaopatrzenia ortopedyczno- rehabilitacyjnego i urbanistycznego
 1. Charakterystyka zaopatrzenia ortopedycznego dla dzieci i młodzieży-przykłady
 1. Projektowanie zaopatrzenia protezowego kończyn dolnych w zależności od poziomu odjęć. Stosowane materiały, półfabrykaty i surowce
 1. Jakie sektory ruchu wyróżniamy w jego pełnym zakresie
 1. Co określa test Schobera
 1. Jakie badania przedmiotowe wykonuje się dla potrzeb kinezyterapii
 1. Scharakteryzuj wywiad wg Herberta Frischa i omów jego składowe
 1. Scharakteryzuj statyczne badania dla potrzeb kinezyterapii o działaniu miejscowym
 1. Na czym polega badanie ośrodka układu nerwowego dla potrzeb kinezyterapii
 1. Scharakteryzuj dynamiczne badania odcinkowe dla potrzeb kinezyterapii
 1. Podaj przykład ogólnego statycznego badania dla potrzeb kinezyterapii
 1. Scharakteryzuj dynamiczne badania ogólne
 1. Jakie są zasady zapisu zakresu ruchów wg metody SFTR
 1. Jakie zasady obowiązują podczas badania zakresu ruchów
 1. Jakimi metodami oceniamy siłę mięśniową dla potrzeb kinezyterapii
 1. Co to są mięśnie wskaźnikowe
 1. Jaką rolę w diagnostyce odgrywają testy czynnościowe
 1. Przedstaw analizę mechaniczną i kinematyczną chodu
 1. Na co zwracamy uwagę podczas oceny czynności chwytnej kończyny górnej
 1. Jaką rolę spełniają testy czynnościowe w kinezyterapii
 1. Jakie pomiary linijne wykonujemy w badaniu przedmiotowym dla potrzeb kinezyterapii
 1. Które testy czynnościowe określają ruchomość kręgosłupa
 1. Przedstaw interpretację objawu Derbolowskiego i objawu Flamengo
 1. Jakie znasz testy czynnościowe w obrębie obręczy kończyn górnych
 1. górnych jaki sposób badamy ruchomość klatki piersiowej i jakim testem różnicujemy dolegliwości bólowe klatki piersiowej
 1. Którym testem wykrywamy utajony przykurcz zgięcia w stawie biodrowym
 1. Co sprawdzamy testem Patrica i testem Mannnella
 1. Kiedy wykonujemy test Lasegnea
 1. Objaw Trendelenburga i objaw Duchennea- z jaką niewydolnością  mm występują i jakie są ich następstwa
 1. Jaka jest różnica między ćwiczeniem biernym a czynno-biernym
 1. Jaka jest zasada ćwiczeń poizometrycznej relaksacji mm
 1. Przedstaw zasady obciążeń treningowych treningowych ćwiczeniach z oporem statycznych i czynnych
 1. Jakie zasady obowiązują w ćwiczeniach w odciążeniu z oporem
 1. Jakie są przeciwwskazania do ćwiczeń relaksacyjnych
 1. Jakie są przeciwwskazania do ćwiczeń redresyjnych
 1. Przedstaw przykłady ćwiczeń w łańcuchach kinematycznych zamkniętych i otwartych. Na czym polega różnica pomiędzy tymi ćwiczeniami
 1. Polski Model Rehabilitacji
 1. Zespół rehabilitacyjny
 1. Cele i zadania rehabilitacji
 1. Mechanizmy kompensacji i adaptacji w procesie usprawniania
 1. Pomiary długości i obwodów kończyn
 1. Przyczyny różnic obwodów i długości kończyn
 1. Pomiary goniometryczne zakresów ruchów i zasady zapisu otrzymanych wyników metodą SFTR
 1. Zasady wykonania testu Lovetta
 1. Cele ćwiczeń synergistycznych. Wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania
 1. Ćwiczenia bierne- cele, wskazania, przeciwwskazania do ich stosowania
 1. Ćwiczenia czynne w odciążeniu-cele, wskazania, przeciwwskazania, sposoby odciążenia
 1. Ćwiczenia ogólnousprawniające ze zmiennym natężeniem wysiłku-cele, wskazania, przeciwwskazania, metodyka ćwiczeń
 1. Ćwiczenia oddechowe-wskazania, rodzaje, metodyka ich prowadzenia
 1. Metody kształtowania siły mięśni- dynamiczne, statyczne, skurczów    pośrednich.Cele, wskazania, przeciwwskazania, metodyka ćwiczeń
 1. Omów główne założenia metody PNF
 1. Omów znaczenie metody De Lorma i metody Mc Queena w kształtowaniu siły
 1. Omów cele terapii neurofizjologicznej Bobath Ndt
 1. Znaczenie trakcji w metodzie PNF
 1. Jakie reakcje obejmuje prawidłowy mechanizm kontroli postawy
 1. W jakiej metodzie występuje „patterning” i na czym ona polega
 1. Funkcjonalna analiza chodu, cykl i fazy chodu, wyznaczniki chodu prawidłowego
 1. Zasady wykonania masażu klasycznego (ogólne, kierunkui, siły bodźca, tempa)
 1. Techniki masażu klasycznego ( definicja, cel, wpływ techniki na tkanki)
 1. Przygotowania pacjenta, masażysty, stanowiska zabiegowego do przeprowadzenia masażu.
 1. Wskazania i przeciwwskazania do masażu
 1. Przykurcze stawowe przyczyny powstawania, profilaktyka, leczenie
 1. Odleżyny, przyczyny powstania, skala odleżyn, czynniki ryzyka, profilaktyka
 1.  Wymień postacie Mózgowego Porażenia Dziecięcego i opisz jedną z nich.
 1. Co rozumiesz pod pojęciem Mózgowe Porażenie Dziecięce.
 1. Opisz metodę Vojty – założenia i cele.
 1. Na czym opiera się ocena neurofizjologiczna dziecka.
 1. Scharakteryzuj chorobę Duchenne’a.
 1. Scharakteryzuj chorobę – Przepuklina Oponowo – Rdzeniowa.
 1. Udary mózgu – podział, przyczyny i charakterystyka.
 1. Cele wczesnej rehabilitacji (przyłóżkowej) w udarze mózgu.
 1. Spastyczność – definicja i charakterystyka
 1. Obwodowy układ nerwowy – uszkodzenie nerwu strzałkowego, charakterystyka i postępowanie rehabilitacyjne.
 1. Obwodowy układ nerwowy – uszkodzenie nerwu promieniowego, charakterystyka i postępowanie rehabilitacyjne.
 1. Obwodowy układ nerwowy – uszkodzenie nerwu twarzowego, charakterystyka i postępowanie rehabilitacyjne.
 1. Obwodowy układ nerwowy – uszkodzenie nerwu piszczelowego, charakterystyka i postępowanie rehabilitacyjne.
 1. Stwardnienie rozsiane – charakterystyka schorzenia.
 1. Fizjoterapia w stwardnieniu rozsianym (SM).
 1. Przepuklina krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowo- krzyżowym  kręgosłupa, przyczyny, objawy i postępowanie rehabilitacyjne.
 1. Niedokrwienny udar mózgu, charakterystyka, przyczyny i postępowanie rehabilitacyjne we wczesnej fazie.
 1. Krwotoczny udar mózgu, charakterystyka, przyczyny i postępowanie rehabilitacyjne
 1. Choroba Parkinsona –  charakterystyka schorzenia.
 1. Fizjoterapia w chorobie Parkinsona.
 1. Urazowe uszkodzenie splotu ramiennego, przyczyny i charakterystyka urazu.
 1. Metody neurofizjologiczne – charakterystyka metody PNF.
 1. Metody neurofizjologiczne- charakterystyka metody NDT Bobath.
 1. Rwa barkowa, charakterystyka i rehabilitacja.
 1. Usprawniania pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego w okresie ostrym.
 1. Charakterystyka objawów w przypadku długotrwałych przeciążeń kręgosłupa.

 

 1. Model A i model B fizjoterapii po przebytym zawale serca. Kiedy stosujemy, jak długo trwają?
 1. Jakie jest znaczenie wcześnie podjętych ćwiczeń oddechowych na oddziale chirurgicznym
 1. Omów pozycje drenażowe w zależności od lokalizacji zmian chorobowych w płucach
 1. Opisz elementy terapii wspomagającej usuwanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego
 1. Podaj zasady fizjoterapii przy leczeniu wysiękowego zapalenia opłucnej
 1. Zasady postępowania fizjoterapeutycznego zapaleniu zakrzepowym żył głębokich podudzia
 1. Zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane przy niewydolności układu limfatycznego kończynach dolnych
 1. Wskazania i przeciwwskazania do wykonania próby wysiłkowej