Wznowienie zajęć dydaktycznych

W związku z decyzjami Rządu RP o uruchomieniu niektórych dziedzin dotyczących  życia społecznego i gospodarczego...

Stypendia Socjalne

Uczelniana  Komisja Stypendialna informuje, że wszystkie złożone w terminie wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w...

Stypendia dla studentów

Informujemy, że zakończyła prace Uczelniana Komisja Stypendialna. Przyznano stypendia rektorskie, socjalne i specjalne dla osób...

Komunikat dot. rozliczeń zajęć

W związku z pytaniami od niektórych wykładowców dotyczących zasad rozliczania zrealizowanych zajęć, informujemy, że w...

Komunikat dla wykładowców

Informujemy, że aktualnie trwają oceny prowadzonych zajęć metodą e-lerningową. Z uwagi na zróżnicowany poziom prowadzonych zajęć...

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast