Komunikat dla wykładowców

Informujemy, że aktualnie trwają oceny prowadzonych zajęć metodą e-lerningową. Z uwagi na zróżnicowany poziom prowadzonych zajęć...

Zaległy urlop z 2019 r.

Zgodnie z zaleceniami ZUS pracownicy, którzy mają zaległe urlopy z roku ubiegłego winni je wykorzystać...

E-Learning na czas zawieszenia zajęć

Materiały przesłane przez wykładowców dla studentów będą znajdować na platformie E -learningowej Adres platformy https://e-learning.wssp.edu.pl Aby skorzystać z...

Przedłużona ważność legitymacji studenckich.

Oficjalnie opublikowane jest Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001. Ważność legitymacji studenckich, na których jest naklejka...

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast