Zajęcia na WSSP

Szanowni studenci, Zajęcia odbywają się zgodnie z planem...

Zasady pisania prac licencjackich

Informujemy, że prace dyplomowe studentów III roku pielęgniarstwa I stopień powinny być złożone w dziekanacie...

Stypendia Socjalne – Ogłoszenie

Szanowni Studenci, Informujemy ,że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni oraz o przyznanie zapomogi przyjmujemy...

Obóz zimowy 2020/2021

Informujemy, że obóz zimowy dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne odbędzie się 26.02.-02.03.2021. Pozostałe informacje dotyczące...

Przerwa świąteczna

Informujemy, że w okresie od 21.12.2020 r. do 08.01.2021 r. zaplanowana została przerwa w nauce...

Stypendia – Wypłaty

Szanowni Studenci Informujemy, że ze względu na epidemię Covid19 decyzje dotyczące przyznania Stypendium Rektora, Stypendium Socjalnego,...

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast