Kurs Języka Hiszpańskiego dla Branży Turystycznej

Cena: 1000zł/500zł
Czas trwania kursu: 120 godzin dydaktycznych/60 godzin dydaktycznych

Kurs ogólny oraz specjalistyczny języka hiszpańskiego dla branży turystycznej został stworzony z myślą o studentach kierunku Turystyka i Rekreacja, jak również pracowników biur podróży, działu obsługi klienta, pilotów wycieczek, rezydentów, pracowników branży gastronomicznej.
Kurs jest skierowany do osób, które chcą rozpocząć naukę języka hiszpańskiego, jak również do osób chcących kontynuować naukę. Do wyboru różne poziomy: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka hiszpańskiego.

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć:

  • formularz przyjęcia na kurs (dostępny w Rekrutacji WSSP i na do pobrania stronie internetowej WSSP),
  • kserokopia paszportu (studenci cudzoziemcy),
  • zdjęcie kandydata (35mm x 45mm).

Dokumenty można złożyć w Rekrutacji WSSP ul. Choiny 2 lub rekrutacja@wssp.edu.pl

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast