Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na kurs „Język niemiecki dla sektora medycznego –Pielęgniarstwo”
Czas trwania kursu 60 godzin lekcyjnych (30 godzin lekcyjnych praktycznej nauki języka i 30 godzin e-learningu) (druga połowa marca 2020 r. – czerwiec 2020 r.)

Cele kursu: zdobycie wiedzy zakresie pielęgniarstwa w języku niemieckim
opanowanie słownictwa charakterystycznego dla pielęgniarstwa w języku niemieckim
zdobycie umiejętności komunikacji z pacjentami placówek medycznych,
współpracownikami i przełożonymi w języku niemieckim
przełamanie bariery komunikacyjnej
podniesienie kwalifikacji zawodowych dzięki znajomości niemieckiego
praktyczne porozumiewanie się w języku niemieckim z nastawieniem
na wykształcenie kompetencji językowych

Charakterystyka kursu
Podstawę kursu stanowi autorski program nauczania przygotowany pod kątem potrzeb pielęgniarstwa. Podczas kursu oferujemy słowniczek do doskonalenia języka niemieckiego medycznego (zebrane słownictwo z każdej jednostki lekcyjnej). Również omawiamy najważniejsze zagadnienia gramatyczne, które występują w prostych tekstach medycznych. Wiedza kursantów jest stale monitorowana podczas całego szkolenia (głównie przez testy i referaty). Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym (test leksykalno -gramatyczny), po którym słuchacz otrzymuje certyfikat z oceną. Świadectwo ukończenia kursu sporządzone jest w języku niemieckim i angielskim. Uzyskane certyfikaty są uznawane przez pracodawców w EU.
Kurs składa się z części:
a) Język niemiecki medyczny – wersja ogólna
b) Język niemiecki dla Pielęgniarek

Język niemiecki medyczny – wersja ogólna Coraz więcej ofert pracy w Niemczech dotyczy branży medycznej. Personel medyczny kształcony w Polsce jest szczególnie ceniony ze względu na solidne przygotowanie do wykonywania zawodu i za wysoką kulturę osobistą. W związku z tym opracowaliśmy specjalistyczny kurs niemieckiego dla pracowników sektora medycznego, który umożliwi skuteczną komunikację z pacjentami placówek medycznych, współpracownikami i przełożonymi. Program szkolenia uwzględnia następujące obszary:
Podstawy anatomii w języku niemieckim
Nazwy dolegliwości/chorób w języku niemieckim
Symptomy chorób w języku niemieckim
Opisy wyników badań
Niemieckie placówki medyczne
Charakterystyka domów opieki społecznej w Niemczech
Niemieckie koncerny farmaceutyczne i wyroby medyczne
Targi Medyczne w Republice Federalnej Niemiec
Przygotowanie osób planujących podjęcie pracy w Niemczech do rozmowy kwalifikacyjnej
Umiejętność pisania CV, listu motywacyjnego i pism urzędowych

b)Język niemiecki dla Pielęgniarek Zawód pielęgniarki staje się ostatnio coraz bardziej pożądana. Wiele niemieckich placówek medycznych szuka pielęgniarek i opiekunów medycznych dla starzejącego się społeczeństwa, jednakże niemiecki jest istotnym kryterium wymaganym przez pracodawców. Z myślą o pielęgniarkach przygotowaliśmy kurs języka niemieckiego, dzięki któremu będą miały możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Pogram kursu obejmuje opanowanie podstawowego słownictwa medycznego, zapoznanie się z organizacją pracy w niemieckich placówkach medycznych oraz uczy reagowania w sytuacjach codziennych. Podczas szkolenia kursant nabywa wiedzę i umiejętności z zagadnień:
Słownictwo związane z pierwszym dniem pracy: przedstawianie się, określanie rozkładu dnia pracy i zakresu obowiązków
Słownictwo dotyczące struktury organizacyjnej szpitala/przychodni i nazw oddziałów szpitalnych
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, pielęgniarstwo pediatryczne, pielęgniarstwo internistyczne i pielęgniarstwo chirurgiczne – podstawowe pojęcia w języku niemieckim
Predyspozycje i medyczny zakres obowiązków pielęgniarki
Czynności dnia codziennego pielęgniarki
Wsparcie gabinetu zabiegowego przez pielęgniarkę
Udzielanie wskazówek medycznych w języku niemieckim
Komunikowanie się z pacjentami: ustalanie terminów, przeprowadzanie rozmów podczas przyjmowania pacjentów na oddział i przygotowywania do operacji, porady odnośnie diety, higieny oraz pielęgnacji ciała pacjentów
Komunikowanie się z rodzinami pacjentów oraz z personelem medycznym
Prowadzenie dokumentacji medycznej w języku niemieckim
Telefonowanie w sprawach służbowych w języku niemieckim
Pielęgniarskie wizyty domowe
Tematyka lekarstw i objaśnianie pacjentowi sposobu ich podawania
Słownictwo związane z dokonywaniem pomiarów: ciśnienie, temperatura, puls
Obsługa podstawowego sprzętu medycznego przez pielęgniarki
Opieka nad starszym pacjentem: choroby osób starszych, formy opieki geriatrycznej
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Prowadzący kurs: mgr Marzena Sokołowska

Cena: 200 zł
Termin opłaty: do 14.02.2020 r. (bezpośrednio w kasie Uczelni lub na konto Uczelni):
Santander Bank Polska S.A. 4 Oddział w Lublinie
10 1500 1520 1215 2002 9435 0000

Zapisy drogą elektroniczną: mw.vpu@pol.edu.pl / infoenglish@pol.edu.pl, rekrutacja@wssp.edu.pl

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast