Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na kurs języka polskiego "W Biznesie"

Oferujemy kurs na trzech poziomach nauczania:
Podstawowy,
Średni
Zaawansowany.

Uczestnicy kursu po jego ukończeniu posiądą umiejętność:
– posługiwania się słownictwem branżowym,
– rozumienia różnorodnych tekstów pisanych dotyczących branży ekonomicznej,
– prowadzenia dialogu, dyskusji, argumentowania, wypowiadania się, prezentacji,
– pisania tekstów użytkowych (życiorys, list motywacyjny, podanie, ogłoszenie, skarga, reklamacja, zaproszenie, życzenia),
– posługiwania się językiem w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych.
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: formularz przyjęcia na kurs (dostępny w Rekrutacji WSSP i na do pobrania stronie internetowej WSSP), kserokopia paszportu (studenci cudzoziemcy), zdjęcie kandydata (35mm x 45mm).

Dokumenty można złożyć w Rekrutacji WSSP ul. Choiny 2 lub pod adresem: rekrutacja@wssp.edu.pl

Opłaty i wymiar godzin:
60 godzin / 2 semestry – 500 ZŁ

Więcej informacji dostepnych na: ackj@wssp.edu.pl

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast