Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na
kurs język polski w biznesie
Do wyboru:
kurs 60 godzin/ 2 semestry
120 godzin /2 semestry

Oferujemy kurs na trzech poziomach nauczania:
Podstawowy,
Średni
Zaawansowany

Uczestnicy kursu po jego ukończeniu posiądą umiejętność:
– posługiwania się słownictwem branżowym,
– rozumienia różnorodnych tekstów pisanych dotyczących branży ekonomicznej,
– prowadzenia dialogu, dyskusji, argumentowania, wypowiadania się, prezentacji,
– pisania tekstów użytkowych (życiorys, list motywacyjny, podanie, ogłoszenie, skarga, reklamacja, zaproszenie, życzenia),
– posługiwania się językiem w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych.
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego.

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: formularz przyjęcia na kurs (dostępny w Rekrutacji WSSP i na do pobrania stronie internetowej WSSP), kserokopia paszportu (studenci cudzoziemcy), zdjęcie kandydata (35mm x 45mm).
Dokumenty można złożyć w Rekrutacji WSSP ul. Choiny 2 lub rekrutacja@wssp.edu.pl
Cena:
500zł za rok nauki języka (60 godzin w semestrze- 2 godziny tygodniowo)
1000zł za intensywny kurs (120 godzin w roku 4 godziny tygodniowo)

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast