Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na roczny kurs języka polskiego

Proponujemy trzy poziomy nauczania:

  • początkowy A2 , po ukończeniu którego rekomendujemy rozpoczęcie dodatkowego kursu wyrównującego,
  • średnio – zaawansowany B1, B2, który umożliwia rozpoczęcie studiów w języku polskim.
  • zaawansowany, który ma na celu powtórzenie, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu języka polskiego.

Kurs rozwija umiejętności płynnego wypowiadania się, jako podstawowej umiejętności niezbędnej zarówno w życiu codziennym jak i podczas studiowania. Ma na celu wzbogacenie słownictwa oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego. Kursanci zdobędą praktyczne kompetencje językowe, umiejętność posługiwania się językiem polskim mówionym i pisanym. Zajęcia w interesujący dla kursantów sposób przybliżają nie tylko zagadnienia związane z gramatyką języka polskiego, ale również poszerzają znajomość zwyczajów, tradycji i kultury Polskiej.

Program kursu uzupełniają wycieczki, pozwalające na poznanie atrakcji turystycznych Lubelszczyzny.
Kurs pozwala na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów, swobodne i aktywne uczestniczenie w zajęciach na uczelni oraz współuczestniczenie w życiu lokalnej społeczności.

Naszym atutem jest:

  • kadra dydaktyczna – wykwalifikowana, stale podnosząca swoje umiejętności na kursach doszkalających, posiadająca długoletnie doświadczenie w organizowaniu kursów języka polskiego wykorzystująca nowoczesne metody nauczania oraz innowacyjne środki dydaktyczne, prowadząca zajęcia z pasją i w interesujący sposób,
    potrafiąca zmotywować do nauki,
  • komfortowe warunki nauczania w małych grupach, w wygodnych salach
  • biblioteka – doskonale wyposażaną w pomoce naukowe
  • wyjątkowa atmosfera sprzyjająca naucePo ukończeniu kursu wydajemy certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: formularz przyjęcia na kurs (dostępny w Rekrutacji WSSP i na do pobrania stronie internetowej WSSP), kserokopia paszportu (studenci cudzoziemcy), zdjęcie kandydata (35mm x 45mm).

Dokumenty można złożyć w Rekrutacji WSSP ul. Choiny 2 lub pod adresem: rekrutacja@wssp.edu.pl

Opłaty i wymiar godzin:
300 godzin/2 semestry – 2000zł

Więcej informacji dostepnych na: ackj@wssp.edu.pl

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast