Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na
roczny kurs języka polskiego
Czas trwania 600 godzin (2 semestry), 300godzin (1 semestr)
Proponujemy trzy poziomy nauczania:
początkowy A2 , po ukończeniu którego rekomendujemy rozpoczęcie dodatkowego kursu wyrównującego,
średnio – zaawansowany B1, B2, który umożliwia rozpoczęcie studiów w języku polskim.
zaawansowany, który ma na celu powtórzenie, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu języka polskiego.
Kurs rozwija umiejętności płynnego wypowiadania się, jako podstawowej umiejętności niezbędnej zarówno w życiu codziennym jak i podczas studiowania. Ma na celu wzbogacenie słownictwa oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego. Kursanci zdobędą praktyczne kompetencje językowe, umiejętność posługiwania się językiem polskim mówionym i pisanym. Zajęcia w interesujący dla kursantów sposób przybliżają nie tylko zagadnienia związane z gramatyką języka polskiego, ale również poszerzają znajomość zwyczajów, tradycji i kultury Polskiej. Program kursu uzupełniają wycieczki, pozwalające na poznanie atrakcji turystycznych Lubelszczyzny.
Kurs pozwala na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów, swobodne i aktywne uczestniczenie w zajęciach na uczelni oraz współuczestniczenie w życiu lokalnej społeczności.
Naszym atutem jest:
kadra dydaktyczna
wykwalifikowana, stale podnosząca swoje umiejętności na kursach doszkalających, posiadająca długoletnie doświadczenie w organizowaniu kursów języka polskiego wykorzystująca nowoczesne metody nauczania oraz innowacyjne środki dydaktyczne,
prowadząca zajęcia z pasją i w interesujący sposób,
potrafiąca zmotywować do nauki,
komfortowe warunki nauczania w małych grupach, w wygodnych salach
biblioteka – doskonale wyposażaną w pomoce naukowe
wyjątkowa atmosfera sprzyjająca nauce
Po ukończeniu kursu wydajemy certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego.
Cennik:
600 godzin (2 semestry) – 4000zł
300 godzin (1 semestr) – 2000zł

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast