Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na
specjalistyczny kurs języka polskiego
Do wyboru
Język polski w kosmetologii
fizjoterapii
pielęgniarstwie

Kurs intensywny – 120 godzin/ 2 semestry
60 godzin /2 semestry
Zajęcia będą skoncentrowane na kluczowych umiejętnościach dla nauczania języka polskiego.
Uczestnicy kursu posiądą umiejętność:
– posługiwania się leksyką branżową,
– płynnego i spontanicznego wypowiadania się, rozmowy w pracy,
– rozumienia różnorodnych tekstów mówionych i pisanych związanych z branżą,
– pisania tekstów użytkowych (życiorys, list motywacyjny, podanie, ogłoszenie, skarga, reklamacja, zaproszenie, życzenia).
– posługiwania się językiem w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych,
– budowania wypowiedzi pisemnych i ustnych poprawnych gramatycznie i ortograficznie.
Zalety kursu:
Duża dawka słownictwa niezbędnego w pracy w wybranym zawodzie
Interesujące zajęcia prowadzone przez wykfalifikowaną kadrę dydaktyczną
Materiały do nauki języka w cenie kursu
Certyfikat po zakończeniu nauki.
Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: formularz przyjęcia na kurs (dostępny w Rekrutacji WSSP i na do pobrania stronie internetowej WSSP), kserokopia paszportu (studenci cudzoziemcy), zdjęcie kandydata (35mm x 45mm).
Dokumenty można złożyć w Rekrutacji WSSP ul. Choiny 2 lub rekrutacja@wssp.edu.pl
Cena:
500zł za rok nauki języka (60 godzin w semestrze- 2 godziny tygodniowo)
1000zł za intensywny kurs (120 godzin w roku 4 godziny tygodniowo)

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast