Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na przygotwawczy kurs języka polskiego

4 tygodniowy kurs języka polskiego
Czas trwania 120 godzin (4 tygodnie)
Kurs dla osób początkujących

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do podjęcia studiów na wybranym kierunku:turystyka, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne.
Zajęcia skupiają się na:
– poprawieniu umiejętności mówienia, w celu osiągnięcia jak najlepszej komunikatywności w sytuacjach codziennych,
– uzupełnieniu zasobu słownictwa,
– ćwiczeniach kształcących rozumienie tekstów mówionych jak i pisanych,
– powtórzeniu i utrwaleniu zasad gramatycznych,

O możliwości uczestniczenia kandydata w kursie decyduje komisja na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

2 tygodniowy kurs języka polskiego. Czas trwania 60 godzin (2 tygodnie) Kurs dla osób średniozaawansowanych

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do podjęcia studiów na wybranym kierunku:turystyka, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne.
Zajęcia:
Poprawiają umiejętności mówienia
Uzupełniają leksykę niezbędną do swobodnego posługiwania się językiem polskim
Utrwalają niezbędne zasady gramatyczne
Kształcą umiejętność rozumienia mówionego i pisanego języka polskiego
Poszerzają znajomość tradycji i kultury polskiej
O możliwości uczestniczenia kandydata w kursie decyduje komisja na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat powinien posiadać znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1.

Zalety kursu to:

Solidne i profesjonalne przygotowanie do podjęcia studiów w języku polskim
Zajęcia z wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną posiadającą wieloletnie doświadczenie
Innowacyjne i skuteczne metody nauczania
Interesujące zajęcia pozwalające na rozwijanie kompetencji językowych
Nauka w sprzyjającej atmosferze
Biblioteka z niezbędnymi pomocami naukowymi

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: Podanie o przyjęcie na studia, CV, 1 zdjęcie, odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej lub odpis dyplomu, ewentualnie kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie A1 lub A2, kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty można złożyć w Rekrutacji WSSP ul. Choiny 2 lub pod adresem: rekrutacja@wssp.edu.pl

Opłaty i wymiar godzin:
60 godzin / 2 tygodnie – darmowy dla kandydatów WSSP
Kurs intensywny 120 godzin / 4 tygodnie – 200zł

Więcej informacji dostepnych na: ackj@wssp.edu.pl

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast