Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na
4 tygodniowy kurs języka polskiego
Czas trwania 120 godzin (4 tygodnie)
Kurs dla osób początkujących
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do podjęcia studiów na wybranym kierunku:turystyka, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne.
Zajęcia skupiają się na:
– poprawieniu umiejętności mówienia, w celu osiągnięcia jak najlepszej komunikatywności w sytuacjach codziennych,
– uzupełnieniu zasobu słownictwa,
– ćwiczeniach kształcących rozumienie tekstów mówionych jak i pisanych,
– powtórzeniu i utrwaleniu zasad gramatycznych,

O możliwości uczestniczenia kandydata w kursie decyduje komisja na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty:
Podanie o przyjęcie na studia, cv, 1 zdjęcie, odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej lub odpis dyplomu, ewentualnie kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie A1, kserokopia dowodu osobistego.

Zalety kursu to:
Solidne i profesjonalne przygotowanie do podjęcia studiów w języku polskim
Zajęcia z wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną posiadającą wieloletnie doświadczenia
Innowacyjne i skuteczne metody nauczania
Interesujące zajęcia pozwalające na rozwijanie kompetencji językowych
Nauka w sprzyjającej atmosferze
Biblioteka z niezbędnymi pomocami naukowymi

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na
2 tygodniowy kurs języka polskiego.
Czas trwania 60 godzin (2 tygodnie)
Kurs dla osób średniozaawansowanych
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do podjęcia studiów na wybranym kierunku:turystyka, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne.
Zajęcia:
Poprawiają umiejętności mówienia
Uzupełniają leksykę niezbędną do swobodnego posługiwania się językiem polskim
Utrwalają niezbędne zasady gramatyczne
Kształcą umiejętność rozumienia mówionego i pisanego języka polskiego
Poszerzają znajomość tradycji i kultury polskiej
O możliwości uczestniczenia kandydata w kursie decyduje komisja na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat powiniem posiadać znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1.
Wymagane dokumenty:
Podanie o przyjęcie na studia, cv, 1 zdjęcie, odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej lub odpis dyplomu, ewentualnie kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie A2, kserokopia dowodu osobistego.

Zalety kursu to:
Solidne i profesjonalne przygotowanie do podjęcia studiów w języku polskim
Zajęcia z wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną posiadającą wieloletnie doświadczenie
Innowacyjne i skuteczne metody nauczania
Interesujące zajęcia pozwalające na rozwijanie kompetencji językowych
Nauka w sprzyjającej atmosferze
Biblioteka z niezbędnymi pomocami naukowymi

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast