Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na
kurs język polski w pracy
Do wyboru:
Kurs roczny intensywny – 120 godzin
kurs roczny – 60 godzin

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w Polsce.
Zajęcia będą skupione na:
– osiągnięciu przez uczestników kursu komunikatywności w sytuacjach w pracy,
– umiejętności rozumienia tekstów mówionych i pisanych,
– ćwiczeniach poprawności gramatycznej,
– redagowaniu tekstów potrzebnych w pracy: typu CV, list motywacyjny, podanie.
Zalety kursu:
Interesujące zajęcia oparte na autorskim programie nauczania,
Metody pracy rozwijające wszystkie kompetencje językowe,
Małe grupy sprzyjające nauce,
Miła atmosfera,

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający stopień znajomości języka polskiego.

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: formularz przyjęcia na kurs (dostępny w Rekrutacji WSSP i na do pobrania stronie internetowej WSSP), kserokopia paszportu (studenci cudzoziemcy), zdjęcie kandydata (35mm x 45mm).
Dokumenty można złożyć w Rekrutacji WSSP ul. Choiny 2 lub rekrutacja@wssp.edu.pl
Cena:
500zł za rok nauki języka (60 godzin w semestrze- 2 godziny tygodniowo)
1000zł za intensywny kurs (120 godzin w roku 4 godziny tygodniowo)

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast