Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na kurs języka polskiego "W Pracy"

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w Polsce.

Zajęcia będą skupione na:
– osiągnięciu przez uczestników kursu komunikatywności w sytuacjach w pracy,
– umiejętności rozumienia tekstów mówionych i pisanych,
– ćwiczeniach poprawności gramatycznej,
– redagowaniu tekstów potrzebnych w pracy: typu CV, list motywacyjny, podanie.
Zalety kursu:
Interesujące zajęcia oparte na autorskim programie nauczania,
Metody pracy rozwijające wszystkie kompetencje językowe,
Małe grupy sprzyjające nauce,
Miła atmosfera.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: formularz przyjęcia na kurs (dostępny w Rekrutacji WSSP i na do pobrania stronie internetowej WSSP), kserokopia paszportu (studenci cudzoziemcy), zdjęcie kandydata (35mm x 45mm).

Dokumenty można złożyć w Rekrutacji WSSP ul. Choiny 2 lub pod adresem: rekrutacja@wssp.edu.pl

Opłaty i wymiar godzin:
60 godzin / 2 semestry – 600 ZŁ

Więcej informacji dostepnych na: ackj@wssp.edu.pl

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast