Turystyka i rekreacja

Tourism 2

Turystyka jest branżą niezwykle interdyscyplinarną i dynamiczną, ściśle powiązaną i oddziaływującą na wzrost i rozwój innych sektorów gospodarki. Uznana jako jedna z czołowych dziedzin gospodarki, pod względem dynamiki rozwoju, jak również liczby zatrudnionych osób stanowi jeden z kierunków z największym zakresem i przekrojem zatrudnienia.

Studia licencjackie (I stopnia)

W dniu 24 września 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał uprawnienia Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja.

 

Studia na kierunku turystyka i rekreacja dają studentom rozległą i rzetelną wiedzę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną i organizacyjno – prawną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające działalność zawodową w sferze turystyki, rekreacji i hotelarstwa. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy z wielu dziedzin, dzięki czemu absolwenci naszej Uczelni stają się profesjonalistami w dziedzinie turystyki i rekreacji. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podejmowania działań w zakresie analizy rynku turystycznego, planowania rozwoju turystyki i kreatywnego rozwiązywania problemów. Szczególny nacisk położony jest na naukę języków obcych i zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, ale także zajęciach w języku angielskim oraz studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.

W ramach realizacji zajęć programowych studenci uczestniczą w renomowanych targach turystycznych w Polsce m.in. w Poznaniu, Warszawie, ale również za granicą m.in. w Berlinie (ITB Berlin).

 

Absolwenci mają szeroki zakres perspektyw zawodowych na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych w biurach podróży, hotelach i placówkach gastronomicznych, ośrodkach sportowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w administracji państwowej, samorządowej i organizacjach społecznych. Ponadto są przygotowani do prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Specjalności:

– Hotelarstwo i gastronomia

– Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji

 

Folder reklamowy – Turystyka i rekreacja

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Uzyskany tytuł: licencjat

ECTS: 180

Język wykładowy:

– polski

– angielski

Rekrutacja trwa !

Studia magisterskie (II stopnia)

W dniu 24 października 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał uprawnienia Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja.

 

Studia magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja dają studentom szeroką wiedzę w zakresie ekonomii, finansów, jak i marketingu. Absolwent jest dobrze przygotowany do podejmowania działań w zakresie analizy rynku turystycznego i planowania rozwoju turystyki. Zdobyta wiedza z zakresu prawa i organizacji, pozwala na ocenę i wykorzystanie w pracy mechanizmów występujących w gospodarce rynkowej. Studenci podczas studiów nabywają wiedzę niezbędną do kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem hotelami, pensjonatami oraz obiektami gastronomicznymi. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również menadżerskiej w obszarze turystki i rekreacji. Studenci mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim. Szczególny nacisk położony jest na naukę języków obcych i zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej. Uzupełnieniem programu studiów jest udział studentów w renomowanych targach turystycznych w Polsce m.in. w Poznaniu, Warszawie, ale również za granicą m.in. w Berlinie (ITB Berlin), które dają im możliwość nawiązywania kontaktów krajowych i międzynarodowych w sferze turystki, gastronomii i hotelarstwa. Ponadto studenci mają możliwość uczestniczyć w studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.

 

Absolwenci mają szeroki zakres perspektyw zawodowych na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych w biurach podróży, hotelach i placówkach gastronomicznych, ośrodkach sportowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w administracji państwowej, samorządowej i organizacjach społecznych. Ponadto są przygotowani do prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej.

Specjalności:

– Hotelarstwo i gastronomia

– Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji

 

Folder reklamowy – Turystyka i rekreacja II st

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Uzyskany tytuł: magister

ECTS: 120

Język wykładowy:

– polski

– angielski

Rekrutacja trwa !
Czcionka / Font
Kontrast / Contrast