Turystyka jest branżą niezwykle interdyscyplinarną i dynamiczną, ściśle powiązaną i oddziaływującą na wzrost i rozwój innych sektorów gospodarki. Uznana jako jedna z czołowych dziedzin gospodarki, pod względem dynamiki rozwoju, jak również liczby zatrudnionych osób stanowi jeden z kierunków z największym zakresem i przekrojem zatrudnienia.

Wydział Nauk Społecznych

Specjalności:

-Hotelarstwo i gastronomia

– Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji  

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów) 

Uzyskany tytuł: licencjat 

ECTS: 180 

Język wykładowy:

– polski

– angielski

Folder reklamowypobierz

Rekrutacja trwa !

Studiuj turystykę i rekreację w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie

Studia licencjackie (I stopnia)

W dniu 24 września 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał uprawnienia Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja.

 

Studia na kierunku turystyka i rekreacja dają studentom rozległą i rzetelną wiedzę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną i organizacyjno – prawną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające działalność zawodową w sferze turystyki, rekreacji i hotelarstwa. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy z wielu dziedzin, dzięki czemu absolwenci naszej Uczelni stają się profesjonalistami w dziedzinie turystyki i rekreacji. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podejmowania działań w zakresie analizy rynku turystycznego, planowania rozwoju turystyki i kreatywnego rozwiązywania problemów. Szczególny nacisk położony jest na naukę języków obcych i zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, ale także zajęciach w języku angielskim oraz studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus+.

W ramach realizacji zajęć programowych studenci uczestniczą w renomowanych targach turystycznych w Polsce m.in. w Poznaniu, Warszawie, ale również za granicą m.in. w Berlinie (ITB Berlin).

 

Absolwenci mają szeroki zakres perspektyw zawodowych na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych w biurach podróży, hotelach i placówkach gastronomicznych, ośrodkach sportowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w administracji państwowej, samorządowej i organizacjach społecznych. Ponadto są przygotowani do prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej.

specjalności:

Głównym celem kształcenia w ramach specjalności hotelarstwo i gastronomia jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w hotelach i zakładach gastronomicznych oraz przedsiębiorstwach i instytucjach z nimi związanych. Wiedza z zakresu zarządzania hotelarstwem i gastronomią pozwala na pełnienie funkcji menedżerskich w tych obiektach.
Ważnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe realizowane przez studentów w krajowych i zagranicznych obiektach gastronomicznych i hotelarskich oraz udział wysokiej klasy specjalistów – praktyków w realizacji zajęć dydaktycznych.

Studia na specjalności organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji pozwolą zdobyć niezbędną wiedzę na temat funkcjonowania ruchu turystycznego. Po ukończeniu studiów przed absolwentem otwierają się takie możliwości rozwoju zawodowego, jak: praca w organizacjach turystycznych, punktach informacji turystycznej, biurach podróży, ośrodkach wypoczynkowych, jak również praca w charakterze pilota wycieczek lub przewodnika.

opinie

studentów i absolwentów

obraz_2021-02-28_134236

Anastasiya Shauchuk

studentka

Wiele moich koleżanek studiowało wcześniej na tej lubelskiej Uczelni i bardzo pozytywnie wypowiadały się o WSSP. Postanowiłam osobiście się przekonać o ich słowach. Nie myliły się – przyjazna atmosfera to coś, co mocno wyróżnia WSSP. Studiuję kierunek turystyka i rekreacja ze specjalnością hotelarstwo i gastronomia.
Chcę się kształcić w tym kierunku, by w przyszłości zaistnieć w branży hotelarskiej. Mam zamiar również skorzystać, jak wielu moich kolegów z roku z bogatej oferty praktyk i staży w ramach programu Erasmus+.

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA NASZEJ UCZELNI

TiR - lic
Czcionka / Font
Kontrast / Contrast