Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji elektronicznej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. W takim wypadku podanie określonych danych jest wymagane przez Administratora tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla powyższego celu, a brak podania takich danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe relewantne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. W takim wypadku brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości obsługi tej sprawy. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza
im. Wincentego Pola w Lublinie
ul. Choiny 2
20-816 Lublin
tel. (81) 740-72-40
e-mail: info@wssp.edu.pl

NIP 712-26-05-305

Konto bankowe Uczelni:
Bank Santander Oddział w Lublinie

10 1500 1520 1215 2002 9435 0000

 

Konto bankowe do wpłat za studia podyplomowe i kursy:
BGŻ BNP PARIBAS

29 1600 1462 1838 3819 8000 0001

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
Pokój nr 42
tel.: 81 740 25 08
e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Pokój nr 60
tel.: 81 740 25 39
e-mail: wfiz@wssp.edu.pl

Departament Studiów Anglojęzycznych

tel.: 81 469 18 67

e-mail: deanvpu@pol.edu.pl

Pokój 26

Tok studiów

Dział Praktyk Studenckich

tel.: 81 740 25 07

Pokój 73

Biuro rekrutacji

Pokój nr 27 – parter

tel.: 81 448 08 20, 81 740 72 40 w.46

e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl

Biuro Rekrutacji na Studia Anglojęzyczne

Pokój nr 43
tel.: 81 740 25 04
e-mail: infoenglish@pol.edu.pl

e-Learning

tel.: 81 740 72 40

Pokój 72A

Dział Kadr

tel.: 81 740 72 40

e-mail: kadry@wssp.edu.pl

Pokój 71

Kwestura

tel./fax 81 740 25 20

Pokój 71

Drukarnia Akademicka

tel.: 81 740 72 45

Akademickie Centrum Fizjoterapii

tel.: 81 469 17 12

Biuro Karier i Współpracy z Zagranicą
Program Erasmus+

tel.: 81 740 72 40

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel.: 81 740 72 40

e-mail: iod@wssp.edu.pl

Dział Marketingu

tel.: 81 740 25 07

Pokój 45

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast