Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza
im. Wincentego Pola w Lublinie
ul. Choiny 2
20-816 Lublin
tel. (81) 740-72-40
e-mail: info@wssp.edu.pl

NIP 712-26-05-305

Konto bankowe Uczelni:
Bank Santander Oddział w Lublinie

10 1500 1520 1215 2002 9435 0000

 

Konto bankowe do wpłat za studia podyplomowe i kursy:
BGŻ BNP PARIBAS

29 1600 1462 1838 3819 8000 0001

Dziekanat dla kierunków:
Filologia angielska
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Pokój nr 42
tel.: 81 740 25 08
e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl

Dziekanat dla kierunków:
Kosmetologia
Fizjoterapia
Pokój nr 60
tel.: 81 740 25 39
e-mail: wfiz@wssp.edu.pl

Biuro Studiów Anglojęzycznych

Pokój nr 43
tel.: 81 740 25 04
e-mail: infoenglish@pol.edu.pl

Tok studiów

Dział Praktyk Studenckich

tel.: 81 740 25 07

Pokój 73

Biuro rekrutacji

Pokój nr 26 – parter

tel.: 81 448 08 20, 81 740 72 40 w.46

e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl

Kwestura

tel./fax 81 740 25 20

Pokój 71

e-Learning

tel.: 81 740 72 40

Pokój 72A

Dział Kadr

tel.: 81 740 72 40

e-mail: kadry@wssp.edu.pl

Pokój 71

Dział Marketingu

tel.: 81 740 25 07

Pokój 45

Drukarnia Akademicka

tel.: 81 740 72 45

Akademickie Centrum Fizjoterapii

tel.: 81 469 17 12

Biuro Karier i Współpracy z Zagranicą
Program Erasmus+

tel.: 81 740 72 40

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel.: 81 740 72 40

e-mail: iod@wssp.edu.pl