Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na Kurs „angielski w fizjoterapii"

Cena:

60 godz. /2 semestry – 600 zł

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują lub planują pracę w branży medycznej, a w szczególności zajmują się fizjoterapią i chcą podnieść poziom kompetencji językowych w środowisku zawodowym.

Program kursu:
1) Prezentacji struktur i rozwoju umiejętności językowych w zakresie wszystkich sprawności:
o czytania,
o mówienia,
o pisania
o słuchania
1) Szerokie spektrum zagadnień medycznych prezentowanych z perspektywy osób z dużym doświadczeniem zawodowym.
2) Autentyczny język medyczny wykorzystywany w praktycznych ćwiczeniach komunikacyjnych.
3) Doskonalenie umiejętności potrzebnych w pracy.
4) Fachowe słownictwo.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka angielskiego.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: Formularz zgłoszeniowy, kserokopia dowodu osobistego/ paszportu, kopia dowodu wpłaty.

Dokumenty można złożyć w Rekrutacji WSSP ul. Choiny 2 lub pod adresem: rekrutacja@wssp.edu.pl

Więcej informacji dostepnych na: ackj@wssp.edu.pl

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast