Rekrutacja 2021/2022

Biuro Rekrutacji

Specjalista ds. Rekrutacji:

mgr Dominika From

Adres:

ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, pokój 27 (parter)

Telefon:

+48 81 448 08 20

E-mail:

rekrutacja@wssp.edu.pl

Godziny pracy:

 8:00 – 16:00

(poniedziałek – sobota)

Terminy Rekrutacji

‏‏‎ ‏‏‎

Semestr Zimowy
(studia od października/2021)
od 1 marca 2021 do 15 września 2021

Rekrutacja uzupełniająca na wybrane kierunki trwa od 16 września 2021 do 30 października 2021.

Semestr Letni
(studia od marca)
od 15 listopada do 28 lutego

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym.

Informatory WSSP

‏‏‎ ‏‏‎

WSSP_Informator_ENG_okl
ukr
rus

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym.
Zapraszamy do rejestracji online oraz przesyłania dokumentów rekrutacyjnych drogą pocztową lub mailową.
Sprawdź naszą ofertę ! – PRZEJDŹ 

Rekrutacja Krok po Kroku

 

krok1

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ KIERUNEK STUDIÓW

‏‏ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏

W naszej ofercie edukacyjnej znajdują się kierunki zapewniające wykształcenie praktyczne. Nasza Uczelnia ma do zaoferowania szereg nowoczesnych kierunków, z którymi zachęcamy do zapoznania się poniżej.

krok2

REJESTRACJA NA STUDIA

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

Zarejestruj się na studia za pomocą formularza rekrutacyjnego (REKRUTACJA ONLINE)

Następnie pobierz na stronie internetowej Podanie do Rektora o przyjęcie  na studia.
Podanie na odpowiedni kierunek należy pobrać ze strony internetowej w zakładce DOKUMENTY.
(Podanie również można wypełnić w Biurze Rekrutacji WSSP )

krok3

DOKUMENTY

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie ) oraz jednolite studia magisterskie

‏‏‎ ‏‏‎

Skompletuj następujące dokumenty :
– świadectwo dojrzałości  (oryginalny odpis albo oryginał);

– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) ;

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy (z uwagi na długi czas oczekiwania na wizytę lekarską, zaświadczenie lekarskie można dostarczyć w późniejszym terminie );
Tylko kandydaci na kierunki: Kosmetologia, Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo , Fizjoterapia.
Skierowania na badania lekarskie należy pobrać ze strony internetowej w zakładce DOKUMENTY (Skierowanie na badania lekarskie również można dostać w Biurze Rekrutacji WSSP ).

– 3 aktualne zdjęcia (format jak do dowodu osobistego);

– dowód osobisty (do wglądu ).

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎  ‏‏‎ ‏‏‎

Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie)

‏‏‎ ‏‏‎

Skompletuj następujące dokumenty :

Przygotuj i zabierz ze sobą następujące dokumenty :

– świadectwo dojrzałości  (oryginalny odpis albo oryginał)

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy (z uwagi na długi czas oczekiwania na wizytę lekarską, zaświadczenie lekarskie można dostarczyć w późniejszym terminie );
Tylko kandydaci na kierunek: Pielęgniarstwo oraz Kosmetologia .
Skierowania na badania lekarskie należy pobrać ze strony internetowej w zakładce DOKUMENTY (Skierowanie na badania lekarskie również można dostać w Biurze Rekrutacji WSSP ).

– 3 aktualne zdjęcia (format jak do dowodu osobistego);

– dowód osobisty (do wglądu );

– oryginalny odpis dyplomu studiów wyższych;

–  kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu).

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎  ‏‏‎ ‏‏‎  ‏‏‎ ‏‏‎

Kandydaci na studia podyplomowe

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

– oryginalny odpis dyplomu studiów wyższych;
– 1 aktualne zdjęcie (format jak do dowodu osobistego);
– dowód osobisty (do wglądu).

krok4

ZGŁOŚ SIĘ DO BIURA REKRUTACJI WSSP

‏‏

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎  ‏‏‎ ‏‏‎  ‏‏‎ ‏‏‎

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni  się zgłosić do Biura Rekrutacji WSSP (pokój nr  27) wraz ze wszystkimi dokumentami z Kroku 2 i 3 .
Podpisz umowę o kształcenie oraz opłać opłatę rekrutacyjną.
(Wysokość opłaty rekrutacyjnej oraz w jaki sposób można opłacić można znaleźć w zakładce OPŁATY)

krok5

ODBIERZ DECYZJĘ O PRZYJĘCIU NA STUDIA

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎  ‏‏‎ ‏‏‎

GRATULUJEMY

ZOSTAŁEŚ STUDENTEM WSSP !!!

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM


PHYSIOTHERAPY
Long-cycle studies

 

INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
Bachelor degree

 

TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
Bachelor degree

 

INTERNATIONAL TOURISM
Master degree

 

NURSING
Bachelor degree
Master degree

 

BEAUTY SCIENCE
Bachelor degree
Master degree

PROGRAM 2+1

WYCHOWANIE FIZYCZNE
studia I stopnia /licencjackie/

TURYSTYKA I REKREACJA
studia I stopnia /licencjackie/

Chcesz wiedzieć więcej? Zgłoś się przez Formularz Kontaktowy:

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast