ZARZĄDZENIE NR 150

REKTORA

WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO – PRZYRODNICZEJ
im. Wincentego Pola

w Lublinie

z dnia 01 czerwca 2017 roku

 

Na podstawie Statutu WSSP oraz Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie ustalam następującą organizację roku akademickiego 2017/2018.

§1

 1. Rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się w dniu 1 października 2017 r. i trwa do 30 września 2018 r.
 2. Okres zajęć dydaktycznych podzielony jest na dwa semestry.

 

§2

 1. Semestr zimowy:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 1 października 2017 r. i trwają do 4  lutego 2018 r.

W okresie semestru zimowego przewidziane są:

 • od 23.12.2017 r. do 03.01.2018 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 • od 02.2018 r. do 18.02.2018 r. – zimowa sesja egzaminacyjna,
 • od 19.02.2018 r. do 23.02.2018 r. – przerwa międzysemestralna,
 • Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z zimowej sesji egzaminacyjnej odbywają się do 15.03.2018 r.

 

§3

 1. Semestr letni:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 24 lutego 2018 r. i trwać będą do 24 czerwca 2018 r.

W okresie semestru letniego przewidziane są:

 • od 29. 03. 2018 r. do 04. 04. 2018 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Wielkanocnych,
 • od 25. 06. 2018 r. do 08.07. 2018 r. – letnia sesja egzaminacyjna.
 • Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z letniej sesji egzaminacyjnej odbywają się 12- 26.09.2018 r.

 

§4

Przerwa wakacyjna trwać będzie od 09.07. do 30.09. 2018 r.

W tym okresie przewidziane są:

 • praktyki studenckie, zgodnie z obowiązującymi planami studiów,
  w terminach określonych przez dziekanów wydziałów.

 

§5

Termin składania prac dyplomowych upływa dnia 15. 05. 2018 r.

 

§6

Na kończonych specjalnościach i kierunkach studiów egzamin dyplomowy powinien odbyć się w I terminie do 22. 07. 2018 r. lub w II terminie do dnia 30. 09. 2018 r.

 

§7

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 30.04.2018, 02.05.2018, 01.06.2018 r.

 

§8

 1. Rektor może ustanowić w czasie trwania roku akademickiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 2. Zobowiązuje się dziekanów do ścisłego przestrzegania terminów przewidzianych w organizacji roku akademickiego 2017/2018.