ZARZĄDZENIE NR 167

REKTORA
WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO – PRZYRODNICZEJ
im. Wincentego Pola
w Lublinie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

 

 

Na podstawie Statutu WSSP oraz Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie ustalam następującą organizację roku akademickiego 2019/2020.

 

&1

 1. Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się w dniu 1 października 2019 r.
  i trwa do 30 września 2020 r.
 2. Okres zajęć dydaktycznych podzielony jest na dwa semestry.

&2

 1. Semestr zimowy:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 1 października 2019 r. i trwają
do 9  lutego 2020 r.

W okresie semestru zimowego przewidziane są:

 • od 23.12.2019 r. do 17.01.2020 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 • od 10.02.2020 r. do 23.02.2020 r. – zimowa sesja egzaminacyjna,
 • od 24.02.2020 r. do 28.02.2020 r. – przerwa międzysemestralna,
 • Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z zimowej sesji egzaminacyjnej odbywają się do 15.03.2020 r.

&3

 1. Semestr letni:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 1 marca 2020 r. i trwać będą
do 28 czerwca 2020 r.

W okresie semestru letniego przewidziane są:

 • od 09. 04. 2020 r. do 15. 04. 2020 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Wielkanocnych,
 • od 29. 06. 2020 r. do 12.07. 2020 r. – letnia sesja egzaminacyjna.
 • Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z letniej sesji egzaminacyjnej odbywają się 11- 25.09.2020 r.

&4

Przerwa wakacyjna trwać będzie od 13.07. do 30.09. 2020 r.

W tym okresie przewidziane są:

 • praktyki studenckie, zgodnie z obowiązującymi planami studiów,
  w terminach określonych przez dziekanów wydziałów.

&5

Termin składania prac dyplomowych upływa dnia 15. 05. 2020 r.

&6

Na kończonych specjalnościach i kierunkach studiów egzamin dyplomowy powinien odbyć się w I terminie do 22. 07. 2019 r. lub w II terminie do dnia 30. 09. 2020 r.

&7

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.2019, 12.06.2020 r.

&8

 1. Rektor może ustanowić w czasie trwania roku akademickiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 2. Zobowiązuje się dziekanów do ścisłego przestrzegania terminów przewidzianych w organizacji roku akademickiego 2019/2020.

 

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast