ZARZĄDZENIE NR 181

REKTORA
WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO – PRZYRODNICZEJ
im. Wincentego Pola
w Lublinie

z dnia 25 czerwca 2020 roku

 

Na podstawie Statutu WSSP oraz Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie ustalam następującą organizację roku akademickiego 2020/2021.

 

§1

 1. Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się w dniu 1 października 2020 r.  i trwa do 30 września 2021 r.
 2. Okres zajęć dydaktycznych podzielony jest na dwa semestry.

 

§2

Semestr zimowy:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 1 października 2020 r. i trwają do 31 stycznia 2021 r.

W okresie semestru zimowego przewidziane są:

 • od 21.12.2020 r. do 08.01.2021 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
  zajęcia na studiach polskojęzycznych studia stacjonarne zaczynają się 11.01.2021 r., studia niestacjonarne – 08.01.2021 r.
  zajęcia na studiach anglojęzycznych studia stacjonarne zaczynają się 11.01.2021 r.
 • od 01.02.2021 r. do 14.02.2021 r. – zimowa sesja egzaminacyjna,
 • od 15.02.2021 r. do 19.02.2021 r. – przerwa międzysemestralna,
 • Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z zimowej sesji egzaminacyjnej odbywają się do 15.03.2021 r.

 

§3

Semestr letni:

Zajęcia dydaktyczne na studiach polskojęzycznych rozpoczynają się w dniu 20 lutego 2021 r., natomiast na studiach anglojęzycznych rozpoczynają się 01.03.2021 r. Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim trwać będą do 27 czerwca 2021 r.

W okresie semestru letniego przewidziane są:

 • od 01.04.2021 r. do 07.04.2021 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Wielkanocnych,
 • od 28.06.2021 r. do 11.07.2021 r. – letnia sesja egzaminacyjna.
 • Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z letniej sesji egzaminacyjnej odbywają się 13- 26.09.2021 r.

§4

Przerwa wakacyjna trwać będzie od 12.07. do 30.09. 2021 r.

W tym okresie przewidziane są praktyki studenckie, zgodnie z obowiązującymi planami studiów, w terminach określonych przez dziekanów wydziałów.

§5

Termin składania prac dyplomowych upływa dnia 15. 05. 2021 r.

§6

Na kończonych specjalnościach i kierunkach studiów egzamin dyplomowy powinien odbyć się w I terminie do 22.07.2021 r. lub w II terminie do dnia 30.09.2021 r.

§7

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.2020 r., 04.06.2021 r.

§8

 1. Rektor może ustanowić w czasie trwania roku akademickiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 2. Zobowiązuje się dziekanów do ścisłego przestrzegania terminów przewidzianych w organizacji roku akademickiego 2020/2021.

 

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast