ZARZĄDZENIE NR 160

REKTORA

WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO – PRZYRODNICZEJ
im. Wincentego Pola

w Lublinie

z dnia 01 czerwca 2018 roku

 

Na podstawie Statutu WSSP oraz Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie ustalam następującą organizację roku akademickiego 2018/2019.

§1

 1. Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się w dniu 1 października 2018 r. i trwa do 30 września 2019 r.
 2. Okres zajęć dydaktycznych podzielony jest na dwa semestry.

 

§2

 1. Semestr zimowy:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 1 października 2018 r. i trwają do 3  lutego 2019 r.

W okresie semestru zimowego przewidziane są:

 • od 22.12.2018 r. do 04.01.2019 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 • od 04.02.2019 r. do 17.02.2019 r. – zimowa sesja egzaminacyjna,
 • od 18.02.2019 r. do 22.02.2019 r. – przerwa międzysemestralna,
 • Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z zimowej sesji egzaminacyjnej odbywają się do 15.03.2019 r.

 

§3

 1. Semestr letni:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 23 lutego 2019 r. i trwać będą do 23 czerwca 2019 r.

W okresie semestru letniego przewidziane są:

 • od 18. 04. 2019 r. do 24. 04. 2019 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Wielkanocnych,
 • od 24. 06. 2019 r. do 07.07. 2019 r. – letnia sesja egzaminacyjna.
 • Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z letniej sesji egzaminacyjnej odbywają się 11- 25.09.2019 r.

 

§4

Przerwa wakacyjna trwać będzie od 08.07. do 30.09. 2019 r.

W tym okresie przewidziane są:

 • praktyki studenckie, zgodnie z obowiązującymi planami studiów,
  w terminach określonych przez dziekanów wydziałów.

 

§5

Termin składania prac dyplomowych upływa dnia 15. 05. 2019 r.

 

§6

Na kończonych specjalnościach i kierunkach studiów egzamin dyplomowy powinien odbyć się w I terminie do 22. 07. 2019 r. lub w II terminie do dnia 30. 09. 2019 r.

 

§7

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.2018, 02.11.2018, 02.05.2019, 21.06.2019 r.

 

§8

 1. Rektor może ustanowić w czasie trwania roku akademickiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 2. Zobowiązuje się dziekanów do ścisłego przestrzegania terminów przewidzianych w organizacji roku akademickiego 2018/2019.