UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Teresa Kondrakiewicz Makroekonomia E 25.06.2019 9.30 53
dr Tadeusz Zienkiewicz Statystyka EP 26.062019 9.00 68
dr Tadeusz Zienkiewicz Rachunkowość EP 26.06.2019 10.00 68
dr Tadeusz Zienkiewicz Statystyka EP 02.07.2019 9.00 68
dr Tadeusz Zienkiewicz Rachunkowość EP 02.07.2019 10.00 68

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Wanda Furmaga – Jabłońska Kliniczne podstawy – pediatra E 09.02.2019 8.30 aula

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz