Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Małgorzata Konarzewska PNJH EP 17.09.2021 16:15 s.28
mgr Katarzyna Kowalska PNJA EP 23.09.2021 15.00 S. 77
mgr A. Zając PNJH ZP 21.09.2021 8:00 s.82
mgr A. Zając PNJH EP 22.09.2021 8:00 s.82
dr Radosław Dolecki Ochrona własności intelektualnej EP    23.09.2021 16:00 online
dr Radosław Dolecki Klasyka literatury angielskiej EP     26.09.2021 10:00 online
mgr Dorota Stefanek – Langham Historia Wielkiej Brytanii       EP      25.09.2021      10:00 online
mgr Angelika Zając PNJH       EP      27.09.2021      12:00 s.39

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

STUDIA STACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Małgorzata Konarzewska PNJH EP 17.09.2021 16:15 s.28
mgr Katarzyna Kowalska PNJA EP 23.09.2021 15.00 s. 77

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

STUDIA NIESTACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Małgorzata Konarzewska PNJH EP 17.09.2021 16.15 s. 28

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ -pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ -pobierz

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast