UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Anna Nadulska, prof. WSSP Biologia medyczna Z 18.01.2021 12.15 aula
dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biofizyka E 14.01.2021 13.30 – 14.30 online
dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biochemia E 14.01.2021 14.45 – 15.45 online
prof. Jerzy Bełtowski Patologia ogólna Z 03.02.2021 8.30 aula
prof. Adam Wilczewski Fizjologia E 12.02.2021 14.00 s. 77

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Daria Majewska Kliniczne podstawy fizjoterapii w medycynie sportowej Z 18.01.2021 13.15 online
dr Artur Durda KPF w kardiologii i kardiochirurgii Zaliczenie na podstawie zalogowania się i zapoznania z wykładami + prezentacja 20 – 25 slajdów z kardiologii. Temat zgodny z tematyką zajęć do wyboru przez studenta. Prace proszę przesyłać na adres arturdurda@wssp.edu.pl do 14 lutego.
dr Artur Durda KPF w pulmonologii Zaliczenie na podstawie zalogowania się i zapoznania z wykładami + prezentacja 20 – 25 slajdów z pulmonologii. Temat zgodny z tematyką zajęć do wyboru przez studenta. Prace proszę przesyłać na adres arturdurda@wssp.edu.pl do 14 lutego.
mgr Piotr Litarowicz Anatomia palpacyjna Z 08.02.2021 9.00 aula
dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biochemia E 11.02.2021 14.00 online
dr Marzena Bucholc Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie Z 07.05.2021 11.30 – 13.00 s. 53

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Artur Durda FK w kardiologii i kardiochirurgii Zaliczenie na podstawie zalogowania się i zapoznania z wykładami + prezentacja 20 – 25 slajdów z kardiologii. Temat zgodny z tematyką zajęć do wyboru przez studenta. Prace proszę przesyłać na adres arturdurda@wssp.edu.pl do 14 lutego.
dr Artur Durda FK w pulmonologii Zaliczenie na podstawie zalogowania się i zapoznania z wykładami + prezentacja 20 – 25 slajdów z pulmonologii. Temat zgodny z tematyką zajęć do wyboru przez studenta. Prace proszę przesyłać na adres arturdurda@wssp.edu.pl do 14 lutego.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Maria Sokołowska Dydaktyka fizjoterapii E 16.12.2020 8.00 s. 28

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Anna Nadulska, prof. WSSP Biologia medyczna Z 30.01.2021 13.15 aula
dr hab. Waldemar Bulira Filozofia Z 07.02.2021 10.00 aula
dr hab. Waldemar Bulira Bioetyka Z 07.02.2021 10.00 aula
prof. Jerzy Bełtowski Patologia ogólna Z 07.02.2021 8.30 aula
dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biochemia E 14.02.2021 20.00 online
dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biofizyka E 04.02.2021 20.00 online
dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biofizyka E – 2 termin 11.02.2021 20.00 online

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Daria Majewska Kliniczne podstawy fizjoterapii w medycynie sportowej Z 24.01.2021 9.20 online
dr Artur Durda KPF w kardiologii i kardiochirurgii Zaliczenie na podstawie zalogowania się i zapoznania z wykładami + prezentacja 20 – 25 slajdów z kardiologii. Temat zgodny z tematyką zajęć do wyboru przez studenta. Prace proszę przesyłać na adres arturdurda@wssp.edu.pl do 14 lutego.
dr Artur Durda KPF w pulmonologii Zaliczenie na podstawie zalogowania się i zapoznania z wykładami + prezentacja 20 – 25 slajdów z pulmonologii. Temat zgodny z tematyką zajęć do wyboru przez studenta. Prace proszę przesyłać na adres arturdurda@wssp.edu.pl do 14 lutego.
dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biochemia „0” 24.01.2021 18.30 online
dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biochemia E 29.01.2021 21.00 online
dr Agnieszka Łagowiec Fizjoterapia ogólna E 13.02.2021 10.00 – 12.00 online
dr Marzena Bucholc Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie Z 08.05.2021 grupa 1  7.45

grupa 2 8.35

s. 28

s. 28

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Artur Durda FK w kardiologii i kardiochirurgii Zaliczenie na podstawie zalogowania się i zapoznania z wykładami + prezentacja 20 – 25 slajdów z kardiologii. Temat zgodny z tematyką zajęć do wyboru przez studenta. Prace proszę przesyłać na adres arturdurda@wssp.edu.pl do 14 lutego.
dr Artur Durda FK w pulmonologii Zaliczenie na podstawie zalogowania się i zapoznania z wykładami + prezentacja 20 – 25 slajdów z pulmonologii. Temat zgodny z tematyką zajęć do wyboru przez studenta. Prace proszę przesyłać na adres arturdurda@wssp.edu.pl do 14 lutego.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Daria Majewska Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych Z 17.01.2021 10.30 online

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast