UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Iwona Łuszczewska – Sierakowska Anatomia E 27.06.2019 9.00 aula
mgr Krzysztof Styczyński, doc. WSSP Podstawy prawa Z 11.06.2019 12.00 27
prof. Adam Wilczewski Fizjoterapia E 05.07.2019 13.30 27
mgr Krzysztof Styczyński, doc. WSSP Podstawy prawa Z + wpisy 13.06.2019 12.00 52

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

mgr Joanna Wolska Kinezyterapia E 27.06.2019 9.00 28
mgr Joanna Wolska Kinezyterapia E  – „0” 06.06.2019 12.15 aula
dr Magdalena Jaworska Masaż E 14.06.2019 18.30 28
dr Agnieszka Łagowiec Medycyna fizykalna E 28.06.2019 15.00 53
mgr Katarzyna Kowalska j. angielski E 01.07.2019 11.00 28
dr Agnieszka Łagowiec Medycyna fizykalna EP + wpisy 08.07.2019 12.00 27

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Wanda Furmaga – Jabłońska Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów  wewnętrznych – PEDIATRIA E 27.05.2019 12.00 53
prof. Tomasz Karski Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii E – termin obowiązkowy 03.06.2019 10.00 77
prof. Tomasz Karski Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii EP 10.06.2019 13.00 81
prof. Tomasz Karski Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii EP 10.06.2019 10.00
dr Marzena Bucholc Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów  wewnętrznych – GINEKOLOGIA EP 05.06.2019 8.30 53

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Iwona Łuszczewska – Sierakowska Anatomia E 29.06.2019 9.00 aula
dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biochemia Z 30.06.2019 10.00 68
mgr Jerzy Popek Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Z 15.06.2019 10.00 10
dr Witold Furgał, prof. WSSP Fizjologia E – „0” 14.06.2019 16.30 28
dr Witold Furgał, prof. WSSP Fizjologia E – „0” 15.06.2019 18.25 28
dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biochemia ZP 06.07.2019 10.00 67

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

mgr Joanna Wolska Kinezyterapia E 29.06.2019 9.00 28
dr Magdalena Jaworska Masaż E 15.06.2019 19.00 53
dr Agnieszka Łagowiec Medycyna fizykalna E 28.06.2019 15.00 53
dr Agnieszka Łagowiec Medycyna fizykalna EP + wpisy 08.07.2019 12.00 27

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Marzena Bucholc Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych – GINEKOLOGIA EP 05.06.2019 8.30 53

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz