UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Szymon Zmorzyński Genetyka Z 29.06.2019 12.45 aula
dr Magdalena Jaworska Techniki neurorozwojowe E 16.06.2019 7.45 gr. 5 i 6

10.20 gr. 2 i 3

12.45 gr. 4 i 7

18.25 gr. 1

53
dr Anita Majchrowska socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji wpisy 29.06.2019 14.00 53
dr Szymon Zmorzyński Genetyka ZP 13.07.2019 11.00 aula

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

mgr Przemysław Zdolski Protetyka i ortotyka E 25.05.2019 13.15 28
mgr Przemysław Zdolski Protetyka i ortotyka EP 01.06.2019 11.00 28
mgr Sylwia Chołojczyk Odnowa biologiczna Z + wpisy 12.06.2019 9.00 p. 60

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz