UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Edyta Barańska Filozofia – pobierz Z 19.01.2019 15.50 aula
dr Edyta Barańska Filozofia – wpisy 02.02.2019 15.50 53
dr Anna Rososzczuk Prawo  Z 16.02.2019 11.00 28

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Krzysztof Metera, prof. WSSP Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji E 03.02.2019 10.00 aula
dr Magdalena Dmoszyńska Medycyna fizykalna i balneoklimatologia E”0″- lista studentów dopuszczonych do egzaminu 27.01.2019 8.00 aula
dr Magdalena Dmoszyńska Medycyna fizykalna i balneoklimatologia E 09.02.2019 Nazwiska A – N od 10.00

Nazwiska O – Ż od 11.00

aula
dr Agnieszka Łagowiec Metody specjalne fizjoterapii E 09.02.2019 12.30 aula
dr Magdalena Dmoszyńska Medycyna fizykalna i balneoklimatologia EP 09.03.2019 10.00 77
dr Krzysztof Metera, prof. WSSP Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji EP 22.02.2019 16.00 28
dr Agnieszka Łagowiec Metody specjalne fizjoterapii EP 23.02.2019 10.20 – 11.00 – EP

11.00 – 12.00 – wpisy

56
dr Magdalena Dmoszyńska Medycyna fizykalna i balneoklimatologia EP 23.03.2019 9.00 77
dr Krzysztof Metera, prof. WSSP Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji EP 06.04.2019 8.00 46

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz