UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr hab. Waldemar Bulira Filozofia Z 07.02.2021 11.30 aula
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Metodologia badań naukowych ZP 20.03.2021 20.00 – 20.15 online

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Krzysztof Metera, prof. WSSP Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji. E 13.02.2021 12.00 online
dr Agnieszka Łagowiec Metody specjalne fizjoterapii E 07.02.2021 12.00 – 14.00 online
dr Agnieszka Łagowiec Medycyna fizykalna i balneokliomatologia E 07.02.2021 16.00 – 18.00 online
dr Krzysztof Metera, prof. WSSP Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji. EP + osoby, które nie podeszły do pierwszego terminu. 13.03.2021 9.00 p. 45

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast