UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Halina Zaporowska Higiena E 25.01.2019 8.00 – 9.30 28
dr Małgorzata Gorzel Biologia i genetyka E 07.02.2019 r. 12.30 59
dr Iwona Łuszczewska – Sierakowska Histologia E – „0” 29.01.2019 14.00 aula

 
ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Halina Zaporowska Wybrane zagadnienia z toksykologii „0” 23.01.2019 9.00 – 10.30 53
prof. Halina Zaporowska Mikrobiologia E 01.02.2019 9.45 – 11.15 53
prof. Halina Zaporowska Wybrane zagadnienia z toksykologii E 04.02.2019 9.00 – 10.30 53
prof. Jerzy Bełtowski Patologia E 05.02.2019 8.30 53
prof. Halina Zaporowska Mikrobiologia EP 13.03.2019 15.45 83
prof. Halina Zaporowska Wybrane zagadnienia z toksykologii EP 13.03.2019 15.45 83

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Kinga Borowicz – Reutt Farmakologia EP 23.01.2019 9.00 28
mgr Krzysztof Styczyński Prawo i ochrona własności Z 12.02.2019 13.00 27
mgr Krzysztof Styczyński Prawo i ochrona własności Z – termin ostateczny 17.02.2019 16.00 27

  ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biofizyka E 09.02.2019 11.30 83

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Halina Zaporowska Mikrobiologia „0” 12.01.2019 15.00 77
prof. Halina Zaporowska Wybrane zagadnienia z toksykologii „0” 26.01.2019 9.00 53
prof. Halina Zaporowska Mikrobiologia E 02.02.2019 11.30 67
prof. Jerzy Bełtowski Patologia E 09.02.2019 8.00 53
prof. Halina Zaporowska Mikrobiologia EP 16.03.2019 9.00 53
prof. Halina Zaporowska Wybrane zagadnienia z toksykologii EP 09.02.2019 12.00 53
prof. Halina Zaporowska Wybrane zagadnienia z toksykologii EP 16.03.2019 9.00 53

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

mgr Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej Z 09.02.2019 11.00 51
mgr Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej Z 10.02.2019 10.30 27
mgr Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej Z – termin ostateczny 17.02.2019 16.00 27

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz