UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biofizyka E 14.01.2021 11.30 – 12.30 online
dr hab. Agata Wawrzyniak Histologia E 08.02.2021 15.00 online

 
ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Halina Zaporowska Wybrane zagadnienia z toksykologii E „0” 20.01.2021 11.30 S. 28
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Kosmetologia pielęgnacyjna E 06.02.2021 10.30 aula
dr Anna Michalak – Stoma Dermatologia E 09.02.2021 15.00 online
prof. Halina Zaporowska Mikrobiologia E 01.02.2021 10.00 s. 28
prof. Halina Zaporowska Wybrane zagadnienia z toksykologii E 12.02.2021 8.00 s. 28
dr Marcin Mandryk Dietetyka E 13.02.2021 12.00 s. 53
prof. Jerzy Bełtowski Patofizjologia E 03.02.2021 8.30 aula
prof. Halina Zaporowska Wybrane zagadnienia z toksykologii EP II termin 13.03.2021 15.00 S. 53
prof. Halina Zaporowska Mikrobiologia EP II termin 06.03.2021 8.30 S. 83
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Kosmetologia upiększająca Z 05.05.2021 8.30 online

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy Nazwa przedmiotu Rodzaj Data Godzina Sala
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Podstawy chirurgii estetycznej Z 30.01.2021 12.15 aula
mgr Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej Z 09.02.2021 12.00 online
mgr Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej Z 16.02.2021 14.00 s. 28
mgr Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej ZP 23.02.2021 15.00 s. 77
prof. Joanna Matysiak Farmakologia E 19.02.2021 19 online
prof. Joanna Matysiak Farmakologia EP 21.02.2021 8.30 online

  ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr hab. Agata Wawrzyniak Histologia E 02.02.2021 19.00 online
dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biofizyka E 04.02.2021 20.00 online

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Halina Zaporowska Mikrobiologia E „0” 17.01.2021 12.00 s. 53
prof. Halina Zaporowska Wybrane zagadnienia z toksykologii E „0” 24.01.2021 11.00 s. 53
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Kosmetologia pielęgnacyjna E 06.02.2021 9.00 aula
prof. Halina Zaporowska Mikrobiologia E 07.02.2021 10.00 s. 28
prof. Halina Zaporowska Wybrane zagadnienia z toksykologii E 13.02.2021 10.00 s. 28
prof . Jerzy Bełtowski Patofizjologia E 07.02.2021 8.30 aula
prof. Halina Zaporowska Wybrane zagadnienia z toksykologii EP 20.02.2021 15.00 S. 53
prof. Halina Zaporowska Mikrobiologia EP 06.03.2021 8.30 S. 83
prof. Halina Zaporowska Wybrane zagadnienia z toksykologii EP II termin 13.03.2021 15.00 S. 53

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Anna Nadulska, prof. WSSP Podstawy chirurgii estetycznej Z 30.01.2021 14.30 aula
mgr Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej Z 07.02.2021 11.00 s. 53
mgr  Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej Z 16.02.2021 14.00 s. 53
mgr  Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej ZP 23.02.2021 15.00 s. 77
prof. Joanna Matysiak Farmakologia E 13.02.2021 19.00 online
prof. Joanna Matysiak Farmakologia EP 14.02.2021 11.00 online

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast