Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr Anita Majchrowska Socjologia 28.01.2019 14.00 s. 81
dr Małgorzata Gorzel, prof. WSSP Parazytologia 07.02.2019 11.30 s. 59
dr I. Łuszczewska – Sierakowska Anatomia 28.02.2019 9.45 aula

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki