UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

STUDIA STACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Andrzej Pawłowski Krajoznawstwo z elementami kartografii turystycznej EP 16.09.2021 16:30 s.28
mgr Milena Galicka Język angielski EP 29.09.2021 15:00 – 16:30 s.28
mgr Joanna Paczos Atrakcyjność kulturowa Lubelszczyzny EP 24-26.09.2021 od 10:00 24.09 online
dr Małgorzata Konarzewska Etyka i kultura zawodu EP 17.09.2021 16:15 s.28
dr Piotr Kondraciuk Historia architektury i sztuki EP    24.09.2021 18:00 online
prof. dr hab. Rafał Nadulski Organizacja i technika pracy w hotelarstwie i gastronomii – sprawdzian ZP     27.09.2021 10:00 online

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Andrzej Pawłowski Geografia turystyczna EP 16.09.2021 16:30 s.28
mgr Krystyna Repelewska Podstawy rekreacji EP 21.09.2021 10:00 aula
prof. Rafał Nadulski Towaroznawstwo i przechowywanie żywności EP 24.09.2021 10.00 online

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

mgr Denys Miroshnikov Finanse przedsiębiorstwa turystycznego 16.09.2021 15:00 – 16:00 s.27

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

STUDIA NIESTACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ -pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ -pobierz

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast