Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr Andrzej Pawłowski Podstawy turystyki 31. 01.2019 – „0” 16.45 aula
dr Andrzej Pawłowski Podstawy turystyki 07.02.2019 I + wpisy 16.45 28
dr Elżbieta Moskal Geografia fizyczna 08.02.2019 14.00 – 15.45 28
dr Elżbieta Moskal Geografia fizyczna 13.02.2019 P + wpisy 10.00 28
dr Monika Hurba Historia turystyki  i międzynarodowy ruch turystyczny 31.01.2019 16.00 aula
dr Monika Hurba Historia turystyki  i międzynarodowy ruch turystyczny 05.02.2019 16.00 28
dr hab. Leopold Dolecki, prof WSSP Usługi i zagospodarowanie turystyczne 09.02.2019 11.00 27
dr hab. Leopold Dolecki, prof WSSP Usługi i zagospodarowanie turystyczne 08.03.2019 10.00 82
dr Andrzej Pawłowski Krajoznawstwo i elementy kartografii turystycznej 17 .04.2019 16.30 aula
dr Andrzej Pawłowski Krajoznawstwo i elementy kartografii turystycznej 25.04.2019 – wpisy 16.30 27
mgr Joanna Paczos Atrakcyjność kulturowa Lubelszczyzny 15.04.2019 8.00 53
dr Piotr Kondraciuk Historia architektury i sztuki 08.05.2019 13.15 59

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

mgr Barbara Ławicka – Stasiak Historia i współczesne tendencje w hotelarstwie 05.02.2019 10.00 28
dr Elżbieta Moskal Ochrona przyrody i kształtowanie środowiska 08.02.2019 + wpisy 16.00 – 17.00 28
dr Elżbieta Moskal Ochrona przyrody i kształtowanie środowiska 13.02.2019 P + wpisy 10.00 28
mgr Przemysław Terejko/ mgr D. Stefanek – Langham PNJA 15.02.2019 9.30 51
dr hab Monika Stoma Podstawy zarządzania zal. + wpisy 30.01.2019 9.00 – 11.30 79
dr Małgorzata Konarzewska PNJH 14.02.2019 14.00 28

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr Małgorzata Konarzewska Wykład fakultatywny 14.02.2019 14.00 28
mgr Krzysztof Styczyński, doc. WSSP Prawo i ochrona własności intelektualnej 06.02.2019 11.30 aula
prof. Rafał Nadulski Technologie gastronomiczne + turystyka kulinarna 07.02.2019 8.30 28
mgr Krzysztof Styczyński, doc. WSSP Prawo i ochrona własności intelektualnej 12.02.2019
13.00 27
mgr Krzysztof Styczyński, doc. WSSP Prawo i ochrona własności intelektualnej 17.02.2019 – termin ostateczny !!! 16.00 27
prof. Rafał Nadulski Technologie gastronomiczne + turystyka kulinarna 1.03.2019 8.30 79
mgr inż M. Sierpień Systemy informatyczne 20.03.2019 15.30 68

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki