Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr Andrzej Pawłowski Krajoznawstwo i elementy kartografii turystycznej 17 .04.2019 16.30 aula
dr Andrzej Pawłowski Krajoznawstwo i elementy kartografii turystycznej 25.04.2019 – wpisy 16.30 28
mgr Joanna Paczos Atrakcyjność kulturowa Lubelszczyzny 15.04.2019 8.00 53
dr Piotr Kondraciuk Historia architektury i sztuki 07.05.2019 13.15 59
dr Andrzej Pawłowski Krajoznawstwo i elementy kartografii turystycznej 26.09.2019 16.45
prof. Rafał Nadulski Organizacja i technika pracy w hotelarstwie i gastronomii 17.06.2019 13.15 53

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr hab. Leopold Dolecki, prof. WSSP Geografia turystyczna 28.05.2019 11.30 aula
prof. Rafał Nadulski Zaległe zaliczenia i wpisy 17.06.2019 13.15 53
mgr Agnieszka Szewczyk Obsługa gości w h i g 24.06.2019 8.00 27
mgr Ewelina Lewandowska j. angielski – ODWOŁANY 25.06.2019 9.00 27
mgr Krystyna Repelewska Podstawy rekreacji zaliczenia z w. + ćw. 26.06.2019 9.30 53
prof. Józef Grochowicz Obsługa gości w hotelarstwie i gastronomii 03.07.2019 12.00 27
prof. Józef Grochowicz Towaroznawstwo i przechowywanie żywności 03.07.2019 12.00 27

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

mgr Bogdan Kawałko Wykład fakultatywny zaliczenie 16.05.2019 15.00 83
mgr Bogdan Kawałko Wykład fakultatywny zaliczenie 27.06.2019 16.00 27
prof. Rafał Nadulski Zaległe zaliczenia i wpisy 17.06.2019 13.15 53
mgr Krzysztof Styczyński, doc. WSSP Prawo i ochrona własności intelektualnej – zal. + wpisy 13.06.2019 12.00 52
mgr Janusz Kawałko Wykład fakultatywny – zaliczenie 24.06.2019 10.00 27
dr Sławomir Kula poprawki + wpisy 26.06.2019 11.00 – 13.00 42

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki