Studia stacjonarne

 Imię i nazwisko wykładowcy  Nazwa przedmiotu Termin egzaminu Godzina egzaminu Sala Wyniki

 

dr Krystyna Harasimiuk, prof. WSSP Regiony turystyczne 23.05.2019 „0” 13.00 28
dr Grzegorz Krawczyk Informatyka w turystyce i rekreacji 24.06.2019 9.00 67
prof. Rafał Nadulski Zaległe zaliczenia i wpisy 17.06.2019 13.15 53
dr Katarzyna Nieleszczuk Socjologia czasu wolnego – wpisy 14.06.2019 11.00 42
dr Krystyna Harasimiuk, prof. WSSP Regiony turystyczne 26.06.2019 11.00 27

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

prof. Rafał Nadulski Zaległe zaliczenia i wpisy 17.06.2019 13.15 53
dr Włodzimierz Gerycz zaliczenie 15.06.2019 10.00 59

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Studia niestacjonarne

 Imię i nazwisko wykładowcy  Nazwa przedmiotu  Termin egzaminu  Godzina egzaminu  Sala Wyniki

 

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki