Studia stacjonarne

 Imię i nazwisko wykładowcy  Nazwa przedmiotu Termin egzaminu Godzina egzaminu Sala Wyniki

 

dr Mirosław Nalazek Współpraca międzynarodowa w hotelarstwie 07.02.2021 16.00 online
dr Mirosław Nalazek Współpraca międzynarodowa w hotelarstwie – egzamin poprawkowy 28.02.2021 17:00 online
dr Małgorzata Konarzewska Savoir vivre w biznesie turystycznym 23.02.2021 16.30 online

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr hab. Leopold Dolecki, prof. WSSP Georóżnorodność 05.02.2021 10.00 online
dr Elżbieta Moskal Problemy ekologii i ochrony środowiska w obiektach hotelarskich 09.02.2021 16:00 online
prof. dr hab. Marian Panasiewicz Bezpieczeństwo żywności w gastronomii 10.02.2021 9:00-10:00 online
prof. dr hab. Bogdan Lorens Bioróżnorodność 12.02.2021 11:00 s. 28
mgr Denys Miroshnikov Finanse przedsiębiorstw turystycznych- egz. poprawkowy 23.02.2021 11::30 – 13:00 s.
dr Sławomir Kula Marketing usług turystycznych – II termin 18.02.20210 13.00 online

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

Studia niestacjonarne

 Imię i nazwisko wykładowcy  Nazwa przedmiotu  Termin egzaminu  Godzina egzaminu  Sala Wyniki

 

prof. Bogusław Kaszewski Metody badań w turystyce 06.02.2021 10.00 online
dr Mirosław Nalazek Współpraca międzynarodowa w hotelarstwie 07.02.2021 16.00 online

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast