Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

prof. Adam Wilczewski Fizjologia 12.02.20210 16.00 s. 77
mgr Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej 10.02.2021 16.00 s. 53
mgr Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej 16.02.2021 14.00 s. 53
mgr Małgorzata Freliga Psychologia 17.02.2021 – wpisy, proszę do tego dnia przynieść indeksy do dziekanatu. 11.00 – 13.00
mgr Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej 23.02.2021 15.00 s. 77

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

prof. Adam Wilczewski Antropomotoryka 12.02.2021 17.00 s. 77
mgr Ewelina Borowska Teoria i metodyka gimnastyki 11.02.20210 12.00 Techniczna 2

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

mgr Grzegorz Wróblewski Piłka nożna 05.02.2021 – wpisy 9.00 33
dr Aleksy Chmiel Teoria wychowania fizycznego 20.02.2021 10.20 77
dr Paweł Ostrowski Metodyka wychowania fizycznego 15.02.2021 11.00 online

 

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

mgr Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej 07.02.2021 9.00 53
mgr Sabina Włodek Piłka ręczna 13.02.2021 12.00 81
mgr Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej 16.02.2021 14.00 53

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

prof. Adam Wilczewski Antropomotoryka 13.02.2021 9.00 s. 33
dr Sławomir Gułkowski Biomechanika 07.03.2021 10.00 online

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

mgr Grzegorz Wróblewski Piłka nożna 05.02.2021 – wpisy 9.00 s. 33
dr Aleksy Chmiel Teoria wychowania fizycznego 20.02.2021 11.30 s. 77
dr Paweł Ostrowski Metodyka wychowania fizycznego 14.02.2021 11.00 online

 

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast