Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr Iwona Łuszczewska – Sierakowska Anatomia 27.06.2019 9.00 aula
mgr Małgorzata Freliga Psychologia – wpisy 28.06.2018 11.30 – 12.00 27

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr Witold Furgał, prof. WSSP Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego 14.06. 2019 E – „0” 8.45
mgr Albert Gola Gimnastyka 03.07.2019 12.00 28

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr Iwona Łuszczewska – Sierakowska Anatomia 15.06.2019 15.50 aula
dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biochemia 15.06.2019 13.15 68
mgr Jerzy Popek Metodyka wychowania fizycznego 15.06.2019 10.00 10

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

dr Witold Furgał, prof. WSSP Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego 14.06.2019 E – „0” 8.45 28
mgr Albert Gola Gimnastyka 29.06.2019 12.00 27

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki