STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

 
I. Ramowy program praktyk


1. Praktyka terenowa

(5 dni na II semestrze)

Tematy objazdu turystycznego:

 

2. Praktyka w Przedsiębiorstwie Hotelarskim (specjalność Hotelarstwo i gastronomia)

(30 dni po II semestrze) pobierz program praktyki mgr Barbara Ławicka-Stasiak

 

2. Praktyka w Przedsiębiorstwie Turystycznym (specjalność Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji)

(30 dni po II semestrze)pobierz program praktyki mgr Robert Mazur


I rok studiów licencjackich

___________________________________________________________________________

3.Praktyka w przedsiębiorstwie turystycznym                                                                       (specjalność organizacja i zarzadzanie w turystyce i rekeacji)
(30 dni po IV semestrze) pobierz program  mgr Robert Mazur

3.Praktyka w Przedsiebiorstwie Hotelarskim (specjalność: Hotelarstwo i gastronomia,                              Turystyka zdrowotna, Eko i agroturystyka)
(30 dni po IV semestrze) pobierz program  mgr Barbara Ławicka-Stasiak

Oferta praktyki w przedsiebiorstwie hotelarskim w Hiszpanii

II rok studiów licencjackich

___________________________________________________________________________

4. Specjalność: Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji:
Praktyka w przedsiębiorstwie turystycznym

(15 dni na VI semestrze) (pobierz program) mgr Robert Mazur

4. Specjalność: Hotelarstwo i gastronomia:
Praktyka w przedsiębiorstwie gastronomicznym

(15 dni na VI semestrze) (pobierz program) prof. dr hab. R.Nadulski

4. Specjalność: Turystyka zdrowotna:
Praktyka w SPA i Wellness
(15 dni na VI semestrze) (pobierz program) dr K.Nieleszczuk

 

III rok studiów licencjackich

 


___________________________________________________________________________
STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

I. Ramowy program praktyk


1. Ćwiczenia terenowe na terenie MTP w Poznaniu

(3 dni na III semestrze)
(pobierz ramowy program ćwiczeń) 2. Praktyka specjalizacyjna ( w ramach pracy magisterskiej) (promotor pracy)
(10 dni na IV semestrze)

II rok studiów magisterskich