WSPARCIE SYSTEMU SZKOLENIA PIELĘGNIAREK

Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2023-06-30

Wartość projektu: 3 519 989,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 407 849,00 zł

Projekt przewiduje wsparcie dla studentów kierunku Pielęgniarstwo poprzez zaplanowanie poniższych działań:

1) uczelniany program stypendialny o charakterze motywacyjnym,

2) finansowanie zajęć dydaktycznych, wykraczających poza standardowy program .kształcenia,

3) finansowanie praktyk oraz dostosowanie jakości, warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej  Ramy Jakości Praktyk i Staży.

Ponadto projekt przewiduje realizację programu rozwoju absolwenta dla kierunku Pielęgniarstwo obejmujący:

1) wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarskim w podmiocie leczniczym na terenie Polski.

2) realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych w zakresie potrzeb epidemiologiczno.-demograficznych,

3) wypłatę stypendium szkoleniowego,

4) wynagrodzenie opiekuna absolwenta w podmiocie leczniczym.

Uzyskaj więcej informacji – skontaktuj się z naszymi koordynatorami:

Ścieżka polskojęzyczna:
mgr Dominika From
81 448 08 20, 81 740 72 40 w.46
e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl; koordynator.wssp@gmail.com

 

 

Ścieżka anglojęzyczna:
mgr Monika Wróbel
+48 81 740 25 04, 81 740 72 40 w.25
e-mail: infoenglish@pol.edu.pl

 

 

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast