Rektor: prof. dr hab. Witold Kłaczewski

Prezydent i Kanclerz: doc. Henryk Stefanek

Wiceprezydent: mgr Dorota Stefanek – Langham

Wiceprezydent: dr Mateusz Stefanek

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan – dr n. med. Marian Przylepa, prof. WSSP

Prodziekan – dr n. biol. Małgorzata Gorzel, prof. WSSP

Prodziekan – dr n. o zdr. Daria Majewska

Prodziekan – dr n. o zdr. Klaudia Jakubowska

Wydział Nauk Społecznych

Dziekan – dr Mateusz Stefanek

Prodziekan – prof. dr hab. Mariusz Korczyński

Prodziekan – dr Sławomir Kula

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast