Rektor: prof. dr hab. Witold Kłaczewski

Prezydent i Kanclerz: doc. Henryk Stefanek

Wiceprezydent: mgr Dorota Stefanek – Langham

Wiceprezydent: dr Mateusz Stefanek

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan – dr n. med. Marian Przylepa, prof. WSSP

Prodziekan – dr n. biol. Małgorzata Gorzel, prof. WSSP

Prodziekan – dr n. o zdr. Maria Sokołowska

Wydział Nauk Społecznych

Dziekan – prof. dr hab. Leopold Dolecki, prof. WSSP

Prodziekan – prof. dr hab. Mariusz Korczyński

Prodziekan – dr Waldemar Jurkiewicz, prof. WSSP

Kierownik Katedry Fizykoterapii – dr n. med. Zbigniew Kędzierski, prof. WSSP

Kierownik Katedry Hotelarstwa i gastronomii – dr hab. Rafał Nadulski, prof. WSSP

Kierownik Katedry Turystyki zdrowotnej – dr Katarzyna Nieleszczuk,

Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania w turystyce i rekreacji – prof. dr hab. Leopold Dolecki,

Kierownik Katedry Filologii Angielskiej – prof. dr hab. Jerzy Kutnik

Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej – prof. dr hab. Janusz Kirenko

Kierownik Katedry Filologii Iberyjskiej – dr Edyta Jabłonka

Kierownik Katedry Wychowania fizycznego – prof. dr hab. Wojciech Czarny