Zapytanie Ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu komunikacji z pacjentem oraz jego rodziną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. Wsparcie Systemu Szkolenia Pielęgniarek.

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy:

Projektu nr SL2014: 05.05.00-00-0020/18

  • Program szkolenia powinien obejmować 30 godzin dydaktycznych x 2 (po 30 godz. dla każdej grupy)
  • Uczestnik szkolenia powinien nabyć wiedze i umiejętności wzmacniające kompetencje interpersonalne
  • Trener powinien wyrazić zgodę na podpisanie umowy o prace z zamawiającym.

 

 

Szczegółowe informacje :Małgorzata Palusińska

m.palusinska@wssp.edu.pl   Tel. 81 740 25 39