ZNIŻKI I BONIFIKATY

Biuro Rekrutacji

‏‏‎ ‏‏‎

Specjalista ds. Rekrutacji:

mgr Dominika From

Adres:

ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, pokój 26 (parter)

Telefon:

+48 81 448 08 20,

+48 81 740 72 40 (w.46)

E-mail:

rekrutacja@wssp.edu.pl

Godziny pracy:

 8:00 – 16:00

(poniedziałek – sobota)

Terminy Rekrutacji

‏‏‎ ‏‏‎

Semestr Zimowy
(studia od października)
od 1 kwietnia do 15 września

Semestr Letni
(studia od marca)
od 15 listopada do 15 lutego

Zniżki

W roku akademickim 2019/2020 (semestr letni) obowiązują następujące zniżki i bonifikaty dla studentów I, II stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz studiów podyplomowych,

Absolwenci Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, którzy podejmą studia podyplomowe na naszej Uczelni, mają prawo do 25% zniżki.

Obywatele jednego z krajów takich jak:
Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan otrzymują zniżkę 50%w czesnym za studia w języku angielskim.

Kandydat na studia prowadzone w języku polskim, który zapisze się do 31 lipca 2018 r.
i wpłaci opłatę rekrutacyjną uzyska bonifikatę w wysokości opłaty rekrutacyjnej.
Opłata rekrutacyjna jest jednorazowa i bezzwrotna.

W ramach projektu finansowanego ze środków UE Bank Kompetencji-Zintegrowany Program Kształcenia WSSP w Lublinie, zarówno kandydaci z Polski, jak i z zagranicy mają możliwość studiowania bezpłatnie na kierunku ekonomia ze specjalnościami: ekonomia menedżerska oraz biznes międzynarodowy. Ponadto kandydaci nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej.

W roku akademickim 2018/2019 kandydaci na studia stacjonarne I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja otrzymują bonifikatę w wysokości czesnego za II semestr studiów.

Studenci, którzy studiują jednocześnie (równolegle) na studiach I lub II stopnia, jeśli pozostają wobec siebie w stosunku pokrewieństwa (rodzice i dzieci, rodzeństwo, w związku małżeńskim, otrzymują zniżkę rodzinną. Zniżka rodzinna w wysokości 30 % czesnego za I rok studiów przysługuje studentowi, który w roku akademickim 2018/2019 rozpoczyna studia w WSSP.

Dla kandydatów na studia obywateli Polski opłata rekrutacyjna na studia w języku angielskim oraz w ramach Programu 2+1 jest w tej samej wysokości jak na studia w języku polskim.
Studia II stopnia
Fizjoterapia – 100 zł
Turystyka i rekreacja – 100 zł

Studia I stopnia
Kosmetologia – 100 zł
Turystyka i rekreacja – 100 zł
Wychowanie fizyczne – 100 zł

Studia jednolite magisterskie
Fizjoterapia – 200 zł

W roku akademickim 2018/2019 Polacy – kandydaci na studia w języku angielskim otrzymują zniżkę w wysokości 50% czesnego za cały okres studiów.

W ramach umowy patronackiej absolwenci szkół objętych patronatem otrzymują zniżkę
w wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz 10 % zniżkę w opłacie czesnego za I rok studiów.

Szkoły objęte patronatem:
Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

Studenci, którzy reprezentowali naszą Uczelnię w rywalizacji sportowej w poprzednim roku akademickim otrzymują zniżkę w wysokości 5 % czesnego za rok studiów następujący po roku mistrzostw.

Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz się rozwijać?- na studiach na kierunku fizjoterapia otrzymasz zniżkę w wysokości 5% czesnego za pierwszy rok studiów oraz atrakcyjne ceny na zabiegi komercyjne w Akademickim Centrum Fizjoterapii.

Jeśli Twoje dziecko jest niepełnosprawne i pozostaje na Twoim utrzymaniu (pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) otrzymasz zniżkę w wysokości 5% czesnego za każdy rok studiów.

Podobają Ci się studia w WSSP? Znasz kogoś kto chciałby studiować razem z Tobą? Zaproś znajomego do nas, pomóż w rekrutacji i otrzymaj zniżkę w czesnym.

Otrzymasz zniżkę w czesnym w wysokości 10% czesnego (1 osoba, natomiast przy każdej kolejnej osobie zniżka wzrasta o 5%, czyli 15% – 2 os, 20% – 3 os., 25 % – 4 os. … itd.)
za drugi semestr studiów roku akademickiego 2018/2019 jeśli osoba, która z Twojego polecenia przystąpi do naszej Uczelni i będzie kontynuować naukę na studiach w roku akademickim 2018/2019 co najmniej przez 1 semestr i nie będzie zalegać w opłatach.

Kandydaci przyjęci na studia w WSSP na drugi kierunek studiów uzyskają bonifikatę
w wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz 30% zniżki w opłacie czesnego za drugi kierunek studiów w każdym semestrze nauki, pod warunkiem okazania indeksu z pierwszego kierunku z zaliczonym poprzednim semestrem. (Studia w języku angielskim zawsze stanowią pierwszy kierunek).

Studenci, którzy przeniosą się z innej Uczelni do WSSP otrzymują zniżkę w wysokości opłaty rekrutacyjnej, po przedstawieniu aktualnej legitymacji studenckiej z poprzedniej uczelni.

Kandydaci na studia magisterskie ( cudzoziemcy) – absolwenci WSSP otrzymują zniżkę
w wysokości 50 % czesnego za cały okres studiów prowadzonych w języku angielskim.

Kandydaci na kierunek Ekonomia, studia prowadzone w języku angielskim, są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Studenci na kierunku Ekonomia studiujący w języku angielskim otrzymują zniżkę w wysokości 50% czesnego przez cały okres studiów.

Chcesz wiedzieć więcej? Zgłoś się przez Formularz Kontaktowy:

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast