ZNIŻKI I BONIFIKATY

Biuro Rekrutacji

‏‏‎ ‏‏‎

Specjalista ds. Rekrutacji:

mgr Dominika From

Adres:

ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, pokój 27 (parter)

Telefon:

+48 81 448 08 20,

+48 81 740 72 40 (w.46)

E-mail:

rekrutacja@wssp.edu.pl

Godziny pracy:

 8:00 – 16:00

(poniedziałek – sobota)

Terminy Rekrutacji

Semestr Zimowy
(studia od października)

od 1 marca do 15 września

Semestr Letni
(studia od marca)
od 15 listopada do 28 lutego

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym.

W roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy) obowiązują następujące zniżki i bonifikaty dla studentów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich .

 

*Aktualne zniżki dla słuchaczy studiów podyplomowych obowiązujące na rok akademicki 2020/2021 oraz 2021/2022 są przedstawione na stronie studiów podyplomowych.  PRZEJDŹ 

Kandydaci na studia II stopnia na kierunek Pielęgniarstwo, którzy są absolwentami Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie dostaną zniżkę na opłatę czesnego I semestru studiów w r. a. 2020/2021  w wysokości 300 zł .

Kandydaci na studia II stopnia na kierunek Turystyka i rekreacja, którzy są absolwentami studiów licencjackich o kierunku Ekonomia Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie dostają zniżkę na opłatę czesnego I roku studiów w r. a. 2021/2022  w wysokości 500 zł .

Kandydat na studia prowadzone w języku polskim, który zapisze się do 31 lipca 2021 r.
i wpłaci opłatę rekrutacyjną uzyska bonifikatę w wysokości opłaty rekrutacyjnej.
Opłata rekrutacyjna jest jednorazowa i bezzwrotna.

W roku akademickim 2021/2022 kandydaci na studia stacjonarne I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja otrzymują bonifikatę w wysokości czesnego za II semestr studiów.

Studenci, którzy studiują jednocześnie (równolegle) na studiach I lub II stopnia, jeśli pozostają wobec siebie w stosunku pokrewieństwa (rodzice i dzieci, rodzeństwo, w związku małżeńskim, otrzymują zniżkę rodzinną. Zniżka rodzinna w wysokości 30 % czesnego za I rok studiów przysługuje studentowi, który w roku akademickim 2021/2022 rozpoczyna studia w WSSP.

W ramach umowy patronackiej absolwenci szkół objętych patronatem otrzymują zniżkę
w wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz 10 % zniżkę w opłacie czesnego za I rok studiów.

Szkoły objęte patronatem:
Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

Studenci, którzy reprezentowali naszą Uczelnię w rywalizacji sportowej w poprzednim roku akademickim otrzymują zniżkę w wysokości 10 % czesnego za rok studiów następujący po roku mistrzostw.

Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz się rozwijać? – na wszystkich kierunkach studiów otrzymasz zniżkę w wysokości 10% czesnego za każdy rok studiów oraz atrakcyjne ceny na zabiegi komercyjne w Akademickim Centrum Fizjoterapii.

Jeśli Twoje dziecko jest niepełnosprawne i pozostaje na Twoim utrzymaniu (pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) otrzymasz zniżkę w wysokości 10% czesnego za każdy rok studiów.

Podobają Ci się studia w WSSP? Znasz kogoś kto chciałby studiować razem z Tobą? Zaproś znajomego do nas, pomóż w rekrutacji i otrzymaj zniżkę w czesnym.

Otrzymasz zniżkę w czesnym w wysokości 10% czesnego (1 osoba, natomiast przy każdej kolejnej osobie zniżka wzrasta o 5%, czyli 15% – 2 os, 20% – 3 os., 25 % – 4 os. … itd.)
za drugi semestr studiów roku akademickiego 2021/2022 jeśli osoba, która z Twojego polecenia przystąpi do naszej Uczelni i będzie kontynuować naukę na studiach w roku akademickim 2021/2022 co najmniej przez 1 semestr i nie będzie zalegać w opłatach.

Kandydaci przyjęci na studia w WSSP na drugi kierunek studiów uzyskają bonifikatę
w wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz 30% zniżki w opłacie czesnego za drugi kierunek studiów w każdym semestrze nauki, pod warunkiem okazania indeksu z pierwszego kierunku z zaliczonym poprzednim semestrem. (Studia w języku angielskim zawsze stanowią pierwszy kierunek).

Studenci, którzy przeniosą się z innej Uczelni do WSSP otrzymują zniżkę w wysokości opłaty rekrutacyjnej, po przedstawieniu aktualnej legitymacji studenckiej z poprzedniej uczelni albo karty przebiegu studiów.

Kandydaci, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z czerwonym paskiem i wpłacą opłatę rekrutacyjną otrzymują zniżkę  w wysokości 200 złotych opłaty czesnego w semestrze zimowym 2021/2022.
Promocja dotyczy kandydatów na studia I stopnia.

Kandydaci, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na studia II stopnia na kierunek Turystyka i rekreacja z wysoką średnią ze studiów I stopnia, otrzymują zniżkę na opłatę czesnego I semestru w r. a. 2021/2022  według następujących kryteriów :

 

Średnia ocen ze studiów I stopnia Wysokość zniżki
4,5 50 zł
4,6 100 zł
4,7 150 zł
4,8 200 zł
4,9 250 zł
5,0 300 zł

Kandydaci, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na studia w Dniu Urodzin dostaną zniżkę na opłatę czesnego I semestru w r. a. 2021/2022  w wysokości 200 zł .

Absolwenci  studiów licencjackich, magisterskich oraz jednolitych studiów magisterskich Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, którzy podejmą studia podyplomowe na naszej Uczelni, otrzymują zniżkę w wysokości 25% czesnego na cały okres studiów.

* Zniżki nie łączą się.

Chcesz wiedzieć więcej? Zgłoś się przez Formularz Kontaktowy:

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast