ZNIŻKI I BONIFIKATY

Biuro Rekrutacji

‏‏‎ ‏‏‎

Specjalista ds. Rekrutacji:

mgr Dominika From

Adres:

ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, pokój 27 (parter)

Telefon:

+48 81 448 08 20,

+48 81 740 72 40 (w.46)

E-mail:

rekrutacja@wssp.edu.pl

Godziny pracy:

 8:00 – 16:00

(poniedziałek – sobota)

Terminy Rekrutacji

Semestr Zimowy
(studia od października/2021)
od 1 marca/2021 do 15 września/2021

Rekrutacja uzupełniająca na wybrane kierunki trwa od 16 września 2021 do 30 października 2021.

 

Semestr Letni
(studia od marca)
od 15 listopada do 28 lutego

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym.

W roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy) obowiązują następujące zniżki i bonifikaty dla studentów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich .

 

*Aktualne zniżki dla słuchaczy studiów podyplomowych obowiązujące na rok akademicki 2020/2021 oraz 2021/2022 są przedstawione na stronie studiów podyplomowych.  PRZEJDŹ 

Kandydaci na studia I stopnia (studia licencjackie) na kierunek Ekonomia , którzy zapiszą się w terminie od 01.09. 2021 r. do 31.10.2021 r.  uzyskają zniżkę na opłatę czesnego za I rok studiów w r. a. 2021/2022  w wysokości 50% (łącznie zniżka wynosi od 1700 do 2050 złotych w zależności od trybu studiów oraz wybranej formy płatności) .

Kandydaci na studia II stopnia na kierunek Pielęgniarstwo, którzy są absolwentami Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie dostaną zniżkę na opłatę czesnego I semestru studiów w r. a. 2021/2022  w wysokości 300 zł .

Kandydaci na studia II stopnia na kierunek Turystyka i rekreacja, którzy są absolwentami studiów licencjackich o kierunku Ekonomia Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie dostają zniżkę na opłatę czesnego I roku studiów w r. a. 2021/2022  w wysokości 500 zł .

Kandydat na studia prowadzone w języku polskim, który zapisze się do 31 lipca 2021 r.
i wpłaci opłatę rekrutacyjną uzyska bonifikatę w wysokości opłaty rekrutacyjnej.
Opłata rekrutacyjna jest jednorazowa i bezzwrotna.

W roku akademickim 2021/2022 kandydaci na studia stacjonarne I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja otrzymują bonifikatę w wysokości czesnego za II semestr studiów.

Studenci, którzy studiują jednocześnie (równolegle) na studiach I lub II stopnia, jeśli pozostają wobec siebie w stosunku pokrewieństwa (rodzice i dzieci, rodzeństwo, w związku małżeńskim, otrzymują zniżkę rodzinną. Zniżka rodzinna w wysokości 30 % czesnego za I rok studiów przysługuje studentowi, który w roku akademickim 2021/2022 rozpoczyna studia w WSSP.

W ramach umowy patronackiej absolwenci szkół objętych patronatem otrzymują zniżkę
w wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz 10 % zniżkę w opłacie czesnego za I rok studiów.

Szkoły objęte patronatem:
Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

Studenci, którzy reprezentowali naszą Uczelnię w rywalizacji sportowej w poprzednim roku akademickim otrzymują zniżkę w wysokości 10 % czesnego za rok studiów następujący po roku mistrzostw.

Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz się rozwijać? – na wszystkich kierunkach studiów otrzymasz zniżkę w wysokości 10% czesnego za każdy rok studiów oraz atrakcyjne ceny na zabiegi komercyjne w Akademickim Centrum Fizjoterapii.

Jeśli Twoje dziecko jest niepełnosprawne i pozostaje na Twoim utrzymaniu (pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) otrzymasz zniżkę w wysokości 10% czesnego za każdy rok studiów.

Podobają Ci się studia w WSSP? Znasz kogoś kto chciałby studiować razem z Tobą? Zaproś znajomego do nas, pomóż w rekrutacji i otrzymaj zniżkę w czesnym.

Otrzymasz zniżkę w czesnym w wysokości 10% czesnego (1 osoba, natomiast przy każdej kolejnej osobie zniżka wzrasta o 5%, czyli 15% – 2 os, 20% – 3 os., 25 % – 4 os. … itd.)
za drugi semestr studiów roku akademickiego 2021/2022 jeśli osoba, która z Twojego polecenia przystąpi do naszej Uczelni i będzie kontynuować naukę na studiach w roku akademickim 2021/2022 co najmniej przez 1 semestr i nie będzie zalegać w opłatach.

Kandydaci przyjęci na studia w WSSP na drugi kierunek studiów uzyskają bonifikatę
w wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz 30% zniżki w opłacie czesnego za drugi kierunek studiów w każdym semestrze nauki, pod warunkiem okazania indeksu z pierwszego kierunku z zaliczonym poprzednim semestrem. (Studia w języku angielskim zawsze stanowią pierwszy kierunek).

Studenci, którzy przeniosą się z innej Uczelni do WSSP otrzymują zniżkę w wysokości opłaty rekrutacyjnej, po przedstawieniu aktualnej legitymacji studenckiej z poprzedniej uczelni albo karty przebiegu studiów.

Kandydaci, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z czerwonym paskiem i wpłacą opłatę rekrutacyjną otrzymują zniżkę  w wysokości 200 złotych opłaty czesnego w semestrze zimowym 2021/2022.
Promocja dotyczy kandydatów na studia I stopnia.

Kandydaci, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na studia II stopnia na kierunek Turystyka i rekreacja z wysoką średnią ze studiów I stopnia, otrzymują zniżkę na opłatę czesnego I semestru w r. a. 2021/2022  według następujących kryteriów :

 

Średnia ocen ze studiów I stopnia Wysokość zniżki
4,5 50 zł
4,6 100 zł
4,7 150 zł
4,8 200 zł
4,9 250 zł
5,0 300 zł

Kandydaci, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na studia w Dniu Urodzin dostaną zniżkę na opłatę czesnego I semestru w r. a. 2021/2022  w wysokości 200 zł .

Absolwenci  studiów licencjackich, magisterskich oraz jednolitych studiów magisterskich Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, którzy podejmą studia podyplomowe na naszej Uczelni, otrzymują zniżkę w wysokości 25% czesnego na cały okres studiów.

* Zniżki nie łączą się.

Chcesz wiedzieć więcej? Zgłoś się przez Formularz Kontaktowy:

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast