Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 prof. Jerzy Kutnik  Historia USA  19.02.2017  10.20

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

prof. Jerzy Kutnik Historia USA Egzamin ( warunek) 19.02.2017  10.20  83
 mgr Krzysztof Styczyński  Ochrona własności intelektualnych  Termin ostateczny  19.03.2017  12.00  30

 

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 prof. Jerzy Kutnik  Historia USA  Egzamin  (warunek)19.02.2017  10.20
 prof. Jerzy Kutnik  Historia USA  Egzamin poprawkowy  12. 03.2017  13.15  28
 prof. Jerzy Kutnik  Historia USA   Egzamin poprawkowy II termin  19. 03.2017  8.30

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 prof. Jerzy Kutnik  Historia USA  Egzamin  ( warunek) 19.02.2017 10.20  83
 mgr Krzysztof Styczyński  Ochrona własności intelektualnych  Termin ostateczny 19.03.2017  12.00  30
 prof. Jerzy Kutnik  Historia USA  Egzamin poprawkowy 12.03.2017  13.15  28