Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 dr Maciej Pakosz  Wstęp do językoznawstwa  19.06.2018  13.00  27
 dr Maciej Pakosz  Gramatyka opisowa  19.06.2018  13.00  27
 mgr Zuzanna Gawrońska  Wstęp do literaturoznawstwa  11.06.2018  9.00  56
 mgr Katarzyna Kowalska/ dr Radosław Dolecki  PNJA – pisemny  27.06.2018  9.00  28
 mgr Katarzyna Kowalska  PNJA – ustny  29.06.2018  9.00  33
 dr Radosław Dolecki  PNJA – ustny  29.06.2018  9.00  82
 dr Radosław Dolecki  Ochrona własności intelektualnej; Klasyka literatury angielskiej  26.06.2018  9.00  28
 dr Radosław Dolecki  Klasyka literatury amerykańskiej  28.06.2018  9.30  28
  dr Radosław Dolecki  Historia Wielkiej Brytanii  02.07.20418  13.00  28

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 mgr Mateusz Durczak  PNJA  30.06.2018 r.  9.00  80
 mgr Mateusz Durczak  PNJA  01.07.2018 r.  10.00  80