Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 mgr M. Durczak/mgr K. Kowalska/dr A. Bryła – Cruz  PNJA – pisemny  24.06.2017  9.00  25
 mgr M. Durczak/mgr K. Kowalska/dr A. Bryła – Cruz  PNJA – ustny  25.06.2017  10.00  33

 

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 mgr M. Durczak/mgr K. Kowalska/dr A. Bryła – Cruz  PNJA – pisemny  24.06.2017  9.00  28
 mgr Joanna Berej  Akwizycja j. obcego  25.06.2017  9.00  33
 mgr M. Durczak/mgr K. Kowalska/dr A. Bryła – Cruz  PNJA – ustny  01.07.2017  9.00  27

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

Wyniki

 mgr M. Durczak/mgr K. Kowalska/dr A. Bryła – Cruz  PNJA – pisemny  24.06.2017  9.00  28
 mgr M. Durczak/mgr K. Kowalska/dr A. Bryła – Cruz  PNJA – ustny  25.06.2017  10.00  33