UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Iwona Łuszczewska – Sierakowska  Anatomia  E  28.06.2018 r. 9.00  aula
 dr Witold Furgał  Fizjologia  E „0”  22.06.2018  12.00  aula
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biochemia Z  „0”  20.06.2018  8.00  aula
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biochemia  E  29.06.2018  10.00  28
 Medycyna fizykalna  wpisy  23.06.2018  15.00 – 15.30  33
 mgr Krzysztof Styczyński  Podstawy prawa   wpisy – termin ostateczny  27.06.2018  12.00  pokój wykładowców

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Anna Krawczyńska Kinezyterapia E 26.06.2018 15.00  28
 dr Marzena Bucholc  Kliniczne podstawy fizjoterapii w chorobach narządów wewnętrznych – ginekologia i położnictwo  ZP  20.05.2018  13.15  53
 dr Marzena Bucholc  Kliniczne podstawy fizjoterapii w chorobach narządów wewnętrznych – ginekologia i położnictwo  zaległe zaliczenia+ wpisy  14.06.2018  11.30  56
 Fizykoterapia  E  29.06.2018  14.00  53
 dr Magdalena Jaworska  Masaż leczniczy  E  22.06.2018  19.00  53

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 prof. Wanda Furmaga – Jabłońska  Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych – pediatria  E  14.05.2018  11.30  53
 prof. Tomasz Karski  Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii  E – 1 termin  29.05.2018  9.00  28
prof. Tomasz Karski  Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii E – 2 termin  30.05.2018 9.00
 dr Marzena Bucholc  Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie  zaległe zaliczenia + wpisy  14.06.2018 11.30

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Iwona Łuszczewsaka – Sierakowska  Anatomia E  30.06.2018 r.  9.00  aula
 dr Witold Furgał  Fizjologia E „0” 24.06.2018 9.00  s. 53
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biochemia  Z „0”  22.06.2018 18.00  aula
 Medycyna fizykalna, Fizjoterapia ogólna  wpisy  23.06.2018  15.00- 15.30  33

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Anna Krawczyńska Kinezyterapia E 01.07.2018 9.00  28
 dr Marzena Bucholc  Podstawy fizjoterapii klinicznej w ginekologii i położnictwie  zaległe zaliczenia + wpisy  14.06.2018 11.30  56
 Fizykoterapia  E  29.06.2018 16.00  53
 dr Magdalena Jaworska  Masaż leczniczy  E  23.06.2018  19.00  53

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 prof. Wanda Furmaga – Jabłońska  Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych – pediatria  E  19.05.2018  8.00  53
 dr Marzena Bucholc  Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwa  zaległe zaliczenia + wpisy 14.06.2018  11.30

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz