UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Anna Krawczyńska  Kinezyterapia EP – 2 termin 15.12.2017 14.00  83
 dr Marzena Bucholc  Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie  EP  08.12.2017  16.30  77
 prof. Wanda Furmaga – Jabłońska  Kliniczne podstawy fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu – pediatria  Z  18.12.2017  12.00  aula

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Anna Krawczyńska Kinezyterapia EP – 2 termin 17.12.2017 17.45  53
 dr Marzena Bucholc  Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie  EP  08.12.2017  16.30  77

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz