UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Wojciech Bajorek  Biomechanika kliniczna E  03.02.2017 r. 12.00  aula
 dr Agnieszka Łukasik – Łagowiec  Kinezjologia  E  01.02.2017  10.00  77
 prof. Jerzy Bełtowski  Patologia ogólna  Z  08.02.2017  9.00  53
 dr Wojciech Bajorek  Biomechanika kliniczna  EP  04.03.2017  11.00  28
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka  P  09.02.2017  12.00  aula
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka  EP 15.03.2017  8.15  81

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Wanda Furmaga -Jabłońska Kliniczne podstawy fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu – pediatria Zaliczenie

Pobierz

 12.12.2016
 prof. Tomasz Karski  Fizjoterapia ogólna

POBIERZ

 EP  06.03.217  11.30 – 14.30  s.80
 prof. Tomasz Karski  Fizjoterapia ogólna
 prof. Tomasz Karski  Kliniczne podst.fizjot. w dysf.n.ruchu – ortopedia i traumatologia

POBIERZ

 Z  06.03.2017  11.30 –  14.30, S. 80
 prof. Wanda Furmaga -Jabłońska  Kliniczne podstawy fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu – pediatria  Z  25.03.2017  10.00  28

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 prof. Wanda Furmaga – Jabłońska Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych – pediatria E „0” 24.04.2017 12.00 53

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Wojciech Bajorek  Biomechanika kliniczna E 04.02.2017 r. 11.00  aula
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka  Z  28.01.2017 r.  13.15  aula
 dr Agnieszka Łukasik – Łagowiec  Kinezjologia  E  01.02.2017  10.00  77
 prof. Jerzy Bełtowski  Patologia ogólna  Z  04.02.2017  9.00  28
 prof. Jerzy Bełtowski   Patologia ogólna  Z  08.02.2017  9.00  53
 dr Wojciech Bajorek  Biomechanika kliniczna  EP  04.03.2017  11.00  28
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka  EP  12.03.2017 16.00  77

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 prof. Wanda Furmaga – Jabłońska  Kliniczne podstawy fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu – pediatria  Z  14.01.2017 11.00  53
 prof. Wanda Furmaga – Jabłońska  Kliniczne podstawy fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu – pediatria  Z  25.03.2017  10.00  28

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Wanda Furmaga – Jabłońska Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych – pediatria E „0” 06.05.2017 8.30 53

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz