UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Maria Sokołowska Podstawy pielęgnacji osób niepełnosprawnych ZP 23.09.2017 13.15 53
 dr Iwona Łuszczewska – Sierakowska  Anatomia EP  26.09.2017 18.45 !!!  aula
 dr Witold Furgał, prof WSSP  Fizjologia  EP  23.09.2017  12.00  28

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Anna Krawczyńska  Kinezyterapia EP  29.09.2017  17.00 – Ukraińcy

17.45 – Polacy

 28
 dr Maria Sokołowska  Kliniczne podstawy fizjoterapii w chorobach narządów wewnętrznych – chirurgia i onkologia  ZP  23.09.2017  13.15  53
 dr Magdalena Jaworska Masaż leczniczy EP  16.09.2017  15.40  53
 dr Agnieszka Łukasik – Łagowiec  Fizykoterapia  EP  24.09.2017  16.00  aula

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Maria Sokołowska Fizjologia człowieka – zaliczenie z ćwiczeń ZP 23.09.2017 13.15 53
 dr Maria Sokołowska  Podstawy pielęgnacji osób niepełnosprawnych  ZP 23.09.2017 13.15  53
 dr Iwona Łuszczewska – Sierakowska  Anatomia EP  26.09.2017 18.45 !!!  aula
 dr Witold Furgał, prof. WSSP  Fizjologia  EP  23.09.2017  12.00  28

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Magdalena Jaworska  Masaż leczniczy  EP  16.09.2017 15.40  53
 dr Maria Sokołowska  Kliniczne podstawy fizjoterapii w chorobach narządów wewnętrznych- chirurgia i onkologia  ZP  23.09.2017  13.15  53
 dr Anna Krawczyńska  Kinezyterapia  EP  29.09.2017  17.45  28
 dr Agnieszka Łukasik- Łagowiec  Fizykoterapia  EP  24.09.2017  16.00  aula

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz