UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka E „0”  31.01.2018 11.15  aula
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka  E  14.02.2018 9.00  28
 prof. Jerzy Bełtowski  Patologia ogólna Z  12.02.2018 9.00  aula
 dr Sławomir Gułkowski  Biomechanika  E  13.02.2018  10.00  77
 dr Edyta Barańska  Filozofia  wpisy  09.03.2018  14.00  26
  dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka  EP  16.03.2018  15.30  53

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Anna Krawczyńska  Kinezyterapia EP – 2 termin 15.12.2017 14.00  83
 dr Marzena Bucholc  Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie  EP  08.12.2017  16.30  77
 prof. Wanda Furmaga – Jabłońska  Kliniczne podstawy fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu – pediatria  Z  18.12.2017  12.00  aula
  prof. Wanda Furmaga – Jabłońska  Kliniczne podstawy fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu – pediatria  ZP  10.02.2018  8.00  28
 prof. Tomasz Karski  Kliniczne podstawy fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu – ortopedia i traumatologia  Z  12.02.2018  9.00  28
 dr Krzysztof Zajączkowski  Kliniczne podstawy fizjoterapii w chorobach narządów wewnętrznych – IOM i onkologia  Z  08.02.2018  16.00  28
 prof. Tomasz Karski  Kliniczne podstawy fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu – ortopedia i traumatologia  ZP  06.03.2018  10.00 – 12.00  26
 dr Artur Durda  Kliniczne podstawy fizjoterapii w chorobach narządów wewnętrznych – kardiologia i pulmonologia  ZP  17.03.2018  11.00 – 12.30  79

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka E 10.02.2018 10.00  53
 prof. Jerzy Bełtowski  Patologia ogólna  Z 11.02.2018  9.00  28
 dr Sławomir Gułkowski  Biomechanika E 17.02.2018 10.00  aula
 dr Edyta Barańska  Filozofia  P  02.03.2018  19.00  28
 dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek  Biofizyka  EP  16.03.2018  15.30  53

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Anna Krawczyńska Kinezyterapia EP – 2 termin 17.12.2017 17.45  53
 dr Marzena Bucholc  Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie  EP  08.12.2017  16.30  77
 prof. Wanda Furmaga – Jabłońska  Kliniczne podstawy fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu – pediatria  Z  13.01.2018  7.45 !!!  aula
  prof. Wanda Furmaga – Jabłońska  Kliniczne podstawy fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu – pediatria  ZP  10.02.2018  8.00  28
 dr Agnieszka Łagowiec  Fizjoterapia ogólna  ZP + wpisy dla osób, które zaliczyły  04.02.2018  15.00  53
 dr Artur Durda  Kliniczne podstawy fizjoterapii w chorobach narządów wewnętrznych – kardiologia i pulmonologia ZP  17.03.2018  11.00 – 12.30  79

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz