UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Iwona Łuszczewska – Sierakowska Anatomia EP 20.09.2018 10.00 aula
dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biochemia EP 28.09.2018 11.30 28
dr Iwona Łuszczewska – Sierakowska Anatomia EP 26.09.2018 12.00 53

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Magdalena Jaworska Masaż leczniczy EP 22.09.2018 15.40 28
dr Anna Krawczyńska Kinezyterapia EP 26.09.2018 15.30 28
dr Anna Krawczyńska Kinezyterapia EP 07.11.2018 15.30 81

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Studia niestacjonarne

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biochemia EP 28.09.2018 11.30 28
dr Iwona Łuszczewska – Sierakowska Anatomia EP 26.09.2018 12.00 53

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Magdalena Jaworska Masaż leczniczy EP 22.06.2018 15.40 28
dr Anna Krawczyńska Kinezyterapia EP 26.09.2018 15.30 28
dr Anna Krawczyńska Kinezyterapia EP 07.11.2018 15.30 81

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz