plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

Uzyskany tytuł: magister

ECTS: 300

Język wykładowy:

– polski

– angielski

Pobierz broszurę informacyjną kierunku – pobierz

[qbutton size=”big_large_full_width” style=”white” font_style=”normal” text=”Rekrutacja trwa !” color=”#dd3b3b” hover_color=”#ffffff” hover_background_color=”#dd3b3b” border_color=”#bababa” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rekrutacja_wssp/”]

Studiuj fizjoterapię w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie

Fizjoterapia jest zawodem medycznym polegającym na udzielaniu kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie usprawniania, profilaktyki i przywracania zdrowia. Uczelnia posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu fizjoterapeutów. Kładziemy szczególny nacisk na zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej. Przy czym stale doskonalimy ofertę edukacyjną, aby wyposażyć studentów w wiedzę medyczną, ale także przekazać nowoczesną metodykę z zakresu fizjoterapii.

Uwaga, kandydaci na studia  kierunku fizjoterapia !!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów, kierunki studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, weterynaria, prawo i prawo kanoniczne są prowadzone wyłącznie jako jednolite studia magisterskie.

W związku z tym kierunek fizjoterapia od 1 października 2017/2018 jest studiami jednolitymi magisterskimi. Nowo przyjęci  kandydaci kształcą się przez 5 lat. Po ukończonych studiach otrzymują tytuł magistra fizjoterapii.

Studenci, którzy już teraz studiują na studiach licencjackich pierwszego stopnia będą uzupełniać wykształcenie na dwuletnich studiach magisterskich. Dla tych osób będzie prowadzony nabór na dwuletnie studia magisterskie przez kolejne lata. Ostatni nabór na dwu letnie studia magisterskie będzie  w  roku akademickim 2019/2020 .

Według „nowej” Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, osoby które po 1 października br. roku rozpoczną 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku FIZJOTERAPIA, są zobowiązane po ukończeniu nauki do odbycia 6-miesięcznej praktyki, złożenia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów oraz konieczności rejestracji i złożenia wniosku do Ministra Zdrowia o wydanie Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (https://kif.info.pl).

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA NASZEJ UCZELNI

Jednolite studia magisterskie

Studenci podczas studiów fizjoterapii nabywają umiejętność przywracania optymalnej czynności ruchowej w zakresie doboru odpowiednich procedur fizjoterapeutycznych dostosowanych do utrwalonych niesprawności i zespołów chorobowych. Program nauczania na kierunku fizjoterapia spełnia wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Uczelnia obok przedmiotów kształcenia zawodowego i kierunkowego, 30% ogólnej liczby godzin realizuje w formie modułów fakultatywnych.

 

Podczas studiów studenci zdobywają m.in. umiejętności w zakresie nowoczesnych form terapii manualnej (Kinesiotaping), odnowy biologicznej w sporcie (Masaż sportowy, Odżywianie w sporcie, Techniki relaksacyjne). W celu zwiększenia szans naszych absolwentów na rynku pracy Uczelnia organizuje w toku studiów certyfikowane kursy i szkolenia obejmujące nowoczesne metody fizjoterapii. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, zajęciach specjalistycznych w języku angielskim, studiach i stażach w zagranicznych uczelniach (program Erasmus).

 

Uczelnia posiada własne Akademickie Centrum Fizjoterapii, funkcjonujące na podstawie umowy z NFZ. Ośrodek wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny, pełni rolę miejsca zajęć klinicznych i praktyk dla studentów, a także stanowi miejsce badań naukowych.

 

Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodkach sportowych, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, a także prowadzenia działalności na własny rachunek.

Skip to content